นิวเคลียส Caudate: ลักษณะหน้าที่และโรคที่เกี่ยวข้อง

นิวเคลียส caudate เป็นโครงสร้างของสมองที่เป็นส่วนหนึ่งของปมประสาท มันประกอบด้วยมวลของสารสีเทา

มวลนี้อยู่ในระดับความลึกของซีกสมอง ภูมิภาคที่เกี่ยวกับสมองนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ

กิจกรรมเหล่านี้ดำเนินการในทางอ้อมนั่นคือมันได้รับแรงกระตุ้นจากเยื่อหุ้มสมองสมองในเวลาต่อมาส่งคืนข้อมูลไปยังเยื่อหุ้มสมองมอเตอร์ผ่านนิวเคลียสธาลามิค

นิวเคลียส caudate ตั้งอยู่ในภาคกลางของสมองในพื้นที่ใกล้กับฐานดอก ในทำนองเดียวกันควรสังเกตว่าสมองของมนุษย์แต่ละคนมีนิวเคลียสหางสองอันหนึ่งอยู่ในซีกขวาและอีกอันอยู่ในซีกซ้าย

ลักษณะของนิวเคลียสหาง

นิวเคลียสหางเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำขึ้นปมประสาทฐาน ปมประสาทเหล่านี้มีลักษณะเป็นชุดของสสารสีเทาจำนวนมากซึ่งอยู่ที่ฐานของสมองระหว่างทางเดินขึ้นและลงของสสารสีขาว

นิวเคลียสกลุ่มนี้ร่วมกับซีรีเบลลัมพัฒนาบทบาทหลักในการปรับการเคลื่อนไหวในทางอ้อม

กิจกรรมนี้ดำเนินการผ่านการเชื่อมต่อสองครั้งระหว่างเยื่อหุ้มสมองสมองและนิวเคลียสหาง ก่อนอื่นนิวเคลียสหางจะรวบรวมข้อมูลจากเปลือกสมองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแล้วส่งแรงกระตุ้นเส้นประสาทกลับไปที่เยื่อหุ้มสมองยนต์

ในกระบวนการที่ดำเนินการโดย caudate nuclei นิวเคลียสธาลามิกก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อส่วนประกอบฐานปมประสาทส่งกลับข้อมูลไปยังเยื่อหุ้มสมองมอเตอร์มันจะผ่านฐานดอก

แม้ว่าหน้าที่หลักของนิวเคลียส caudate เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวโครงสร้างนี้ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของสมองที่ควบคุมกิจกรรมอื่น ๆ เช่นการเรียนรู้

ในที่สุดมันควรจะสังเกตว่ามนุษย์ไม่เพียง แต่มีโครงสร้างสมองนี้ในสมองของพวกเขาเนื่องจากสัตว์ชนิดอื่นยังนำเสนอมัน

คุณสมบัติทางกายวิภาค

นิวเคลียส caudate ตั้งอยู่ในใจกลางของสมองใกล้กับโครงสร้าง thalamic ซีกสมองแต่ละซีกมีนิวเคลียสหางอยู่ภายใน

โดยเฉพาะโครงสร้างเหล่านี้ตั้งอยู่ในภูมิภาคใกล้กับเส้นกลาง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมันมีลักษณะโดยการนำเสนอรูปร่าง C ที่มีสามส่วน: หัว (ซึ่งสัมผัสกับผนังของโพรงด้านข้าง) ร่างกายและหาง

หางยังโดดเด่นสำหรับการเชื่อมต่อกับพื้นที่ที่แตกต่างกันของสมองเช่นโลกสีซีดและ putamen การรวมตัวระหว่างนิวเคลียส putamen, caudate nucleus และนิวเคลียส accumbens ก่อตัวเป็นโครงสร้างที่เรียกว่า striatum

ทั้งศีรษะและร่างกายของ caudate นิวเคลียสนั้นเกิดขึ้นจากเขาด้านหน้าของโพรงสมองข้าง (หนึ่งในส่วนของระบบหัวใจห้องล่างของสมอง)

เส้นใยประสาทของนิวเคลียสของปมประสาทนี้มีต้นกำเนิดมาจากสารสีดำขนาดกะทัดรัดของระบบประสาทส่วนกลางและในพื้นที่หน้าท้อง เซลล์ Dopaminergic ส่งผลและยังสามารถก่อตัวในบริเวณเยื่อหุ้มสมองที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชั่น

คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของนิวเคลียสหางมีความเกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวและเฉพาะกับกระบวนการของการเคลื่อนไหว

ในความเป็นจริงโครงสร้างนี้หมายถึงปมประสาทฐานมีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาของการเคลื่อนไหว ฟังก์ชั่นนี้จะดำเนินการผ่านความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเยื่อหุ้มสมองมอเตอร์

โดยเฉพาะนิวเคลียสหางมีความเกี่ยวข้องกับเยื่อหุ้มสมองสมองแบบสองทิศทาง ตอนแรกรวบรวมข้อมูลของโครงสร้างสมองนี้ ต่อจากนั้นมันจะส่งข้อมูลนี้ไปยังนิวเคลียสธาลามิคเพื่อให้พวกมันกลับไปที่เยื่อหุ้มสมองสมอง

อย่างไรก็ตามการวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่านอกเหนือจากฟังก์ชั่นของมอเตอร์แล้วนิวเคลียสของหางเสือจะพัฒนากิจกรรมประเภทอื่น ๆ ในความเป็นจริงในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างสมองนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สำคัญที่สุดของสมอง

ในแง่นี้นิวเคลียสหางมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของกิจกรรมที่หลากหลาย สิ่งสำคัญคือการท่องจำและการเรียนรู้ มันถูกตั้งสมมติฐานว่ากิจกรรมประเภทนี้ดำเนินการผ่านความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนิวเคลียสธาลามิค

ฐานดอกเป็นโครงสร้างของสมองที่สำคัญที่สุดในการทำความเข้าใจภาษา ดังนั้นเมื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเข้าใจภาษาทั้งนิวเคลียสหางและฐานดอกเป็นโครงสร้างหลัก

ในทางกลับกันการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่านิวเคลียสหางมีบทบาทสำคัญอีกอย่างหนึ่ง: ควบคุมกิจกรรมของเปลือกสมอง

ด้วยวิธีนี้ส่วนใหญ่ของฟังก์ชั่นความรู้ความเข้าใจที่ดำเนินการโดยเปลือกสมองจะถูกปรับโดยกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นภายในนิวเคลียสหาง

กิจกรรมของนิวเคลียสหางนี้ดูเหมือนจะมีความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อมันมาถึงการรักษาการควบคุมขีด จำกัด ที่อาจเกิดขึ้น สมองของมนุษย์สามารถรวบรวมการตอบสนองของสภาพแวดล้อมผ่านกลไกการป้อนกลับ

กลไกนี้พัฒนาโดยนิวเคลียส caudate ช่วยให้ผู้คนตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นโครงสร้างของสมองนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการเรียนรู้

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง

นิวเคลียส caudate เป็นโครงสร้างของสมองที่ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญในสมอง ดังนั้นความผิดปกติในพื้นที่ของสมองนี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติทางจิตวิทยา

หนึ่งในที่รู้จักกันดีที่สุดคือความผิดปกติครอบงำ - บังคับ การเปลี่ยนแปลงที่วิตกกังวลนี้มีลักษณะโดยความคิดครอบงำและประสิทธิภาพของพฤติกรรมบีบบังคับคือส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติของนิวเคลียสหาง

ในทำนองเดียวกันเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างสมองนี้คือ hyperthymesia ผู้ที่มีสภาพเช่นนี้จะมีนิวเคลียสหางมากกว่าปกติ

ด้วยเหตุนี้อาสาสมัครสามารถพัฒนาความสามารถพิเศษเพื่อจดจำเหตุการณ์ในอดีตหรือรายละเอียดที่ไม่สำคัญ