มิติของมนุษย์คืออะไร

มิติของความเป็นมนุษย์ รวมถึงพื้นที่ทั้งหมดที่มีศักยภาพของผู้ชายและผู้หญิง การพัฒนาศักยภาพเหล่านี้ถูกแปลเป็นการเจริญเติบโตส่วนบุคคลครบถ้วนและสมบูรณ์ของมนุษย์

ธรรมชาติของมนุษย์ล้อมรอบพื้นที่ทางชีววิทยาจิตวิทยาและสังคมดังนั้นจึงถือได้ว่ามนุษย์เป็นชีวจิตสังคม

อุดมคติคือมนุษย์สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ในทุกมิติของมันซึ่งจะช่วยให้การเจริญเติบโตที่สำคัญของแต่ละบุคคลและแม้จะส่งเสริมการพัฒนาทั่วโลกของสายพันธุ์เนื่องจากความคืบหน้าจะได้รับการส่งเสริม

การพัฒนาสิ่งมีชีวิตในกรอบทั้งสามด้าน (ชีวภาพจิตวิทยาและสังคม) มีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของแก่นแท้ของมนุษย์และอนุญาตให้เขาพัฒนาและก้าวหน้าในทุกด้าน

ภายในธรรมชาติของ biopsychosocial ของมนุษย์มิติอื่น ๆ สามารถพบได้ว่ายืนยันความโน้มเอียงที่ชายและหญิงต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

บางส่วนของสิ่งเหล่านี้คือมิติด้านร่างกายสังคมจิตวิญญาณองค์ความรู้การสื่อสารความงามอารมณ์และจริยธรรม

ลักษณะของมิติของมนุษย์

ฟิสิกส์

มิติทางกายภาพเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ บางทีมันอาจเป็นมิติของมนุษย์ที่มีโครงสร้างมากกว่าเพราะร่างกายเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำงานของมนุษย์ในทุกสาขา

มิตินี้แสดงออกผ่านความสนใจที่จ่ายให้กับการดูแลร่างกายทั้งภายในและภายนอกเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นอันตรายต่อมัน

การพัฒนามิติทางกายภาพของมนุษย์หมายถึงการได้รับอาหารที่ดีและมีการออกกำลังกายเพียงพอที่จะรักษาร่างกายให้อยู่ในรูปทรงเสมอโดยคำนึงถึงว่าร่างกายเป็นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นมิติอื่น ๆ

คุณอาจสนใจใน 19 นิสัยที่ดีต่อสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น (เด็กและผู้ใหญ่)

สังคม

เมื่อพูดถึงมิติทางสังคมมนุษย์จะถูกนำมาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและพิจารณาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างสมาชิกของกลุ่มนั้น

แม้ว่ามนุษย์จะเป็นบุคคลนิยามเขาก็ยังเป็นสังคมเพราะเขามีใจโอนเอียงที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์คนอื่น ๆ สร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์และแม้กระทั่งการจัดระเบียบในสังคม

บางทีคุณอาจมีความสนใจในวิธีการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ในที่ทำงาน: 7 เคล็ดลับ

มโนมัย

มิติทางวิญญาณของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของเขาที่จะเข้าใจความหมายของการดำรงอยู่ของเขา

ผ่านมิตินี้มนุษย์พยายามที่จะก้าวข้ามแง่มุมทางกายภาพของตัวเองและมุ่งเน้นไปที่ปรากฏการณ์เหล่านั้นที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เขาสามารถอธิบายได้

บางคนเชื่อมโยงมิตินี้กับความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้าหรือบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติ คนอื่นเกี่ยวข้องกับความจริงในการรักษาความคิดเชิงบวกที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดี และคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกฝนของสิ่งที่เรียกว่า "ตัวตนภายใน" ซึ่งเป็นบุคคลอ้างอิงที่ลึกมากที่แต่ละคนเก็บไว้ในตัวเอง

บางทีคุณอาจสนใจคุณค่าทางวิญญาณ: พวกเขาคืออะไรและเป็นตัวอย่าง

องค์ความรู้

มนุษย์มีมิติความรู้ความเข้าใจ นั่นคือมันมักจะชอบที่จะแสวงหาและบรรลุความรู้ในด้านต่าง ๆ ส่วนหนึ่งของการค้นหาความก้าวหน้าโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นสะท้อนให้เห็นในความสนใจของเขาในการปลูกฝังสติปัญญา

มิติทางปัญญาเผยให้เห็นความสามารถของมนุษย์ในการสร้างศีลใหม่เปลี่ยนความเป็นจริงของตัวเองและสร้างสถานการณ์ใหม่

ความรู้ที่ประสบความสำเร็จนั้นได้รับการแปลเป็นวัตถุประสงค์ที่ประสบความสำเร็จและกำลังดำเนินอยู่ในที่สุดสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยรวม

คุณอาจสนใจแบบฝึกหัดกระตุ้นการรู้คิด 17 ข้อสำหรับผู้สูงอายุ

การสื่อสาร

มิติการสื่อสารเชื่อมโยงกับความสามารถของมนุษย์ในการสร้างระบบสัญญาณและสัญลักษณ์ซึ่งเป็นไปได้สำหรับพวกเขาที่จะโต้ตอบกับเพื่อนของพวกเขา

ผ่านมิติการสื่อสารของมันจะสามารถแสดงความคิดความคิดความกังวลและความสนใจและยังสามารถเพิ่มความสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่น ๆ

อันเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในหลายกรณีการเปลี่ยนแปลงของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

นี่เป็นเพราะมันเป็นไปได้ที่จะแบ่งปันมุมมองกับคนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสนทนาและสร้างช่องว่างซึ่งการตกแต่งทางปัญญาถูกสร้างขึ้นและบางทีอาจเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์

บางทีคุณอาจสนใจทำไมการสื่อสารระหว่างผู้คนสำคัญ?

สุนทรียศาสตร์

มนุษย์มักจะชอบที่จะชื่นชมความงามของสิ่งที่ล้อมรอบเขาและตอบสนองต่อมัน การรับรู้บางสิ่งที่ถือว่าสวยงามสามารถสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่รับรู้คุณค่าของบางสิ่งที่สวยงามอย่างกลมกลืน

มิติทางสุนทรียะของมนุษย์สะท้อนออกมาเช่นในการสร้างสรรค์งานศิลปะหรือการแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่พยายามสะท้อนความงามของรูปร่างสีพื้นผิวและองค์ประกอบอื่น ๆ

บางทีคุณอาจสนใจค่าความงามคืออะไร? 20 เกณฑ์พื้นฐาน

อารมณ์

มิติทางอารมณ์ของมนุษย์ตอบสนองต่อความสามารถในการทำสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสภาวะทางจิตใจซึ่งเชื่อมโยงมันเข้ากับความรู้สึกกับสถานการณ์เฉพาะ

อารมณ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการกระตุ้นภายในหรือภายนอกและการพัฒนามิติทางอารมณ์ของมนุษย์หมายถึงความรู้ในตนเองและสิ่งที่เรียกว่า "ความฉลาดทางอารมณ์"

ความฉลาดทางอารมณ์เกี่ยวข้องกับการจดจำอารมณ์ที่เกิดขึ้นในบุคคลในเวลาที่กำหนดและควบคุมปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถตอบสนองในวิธีที่ดีที่สุดเกือบตลอดเวลา

การพัฒนามิติด้านอารมณ์เกี่ยวข้องกับการรับรู้อารมณ์ของตัวเองและของคนรอบข้างและพยายามที่จะลงมือทำในวิธีที่สะดวกที่สุดเท่าที่จะทำได้

คุณอาจสนใจใน 10 พลวัตรความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

จริยธรรม

จริยธรรมตอบสนองต่อความสามารถของแต่ละบุคคลในการรับรู้การกระทำที่ถูกต้องและการแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้

มิติทางจริยธรรมของมนุษย์ตอบสนองต่อความต้องการนี้ในการสร้างรหัสของพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเมื่อใดที่จะดีกว่าที่จะกระทำและเมื่อไม่ได้และวิธีการดำเนินการนี้

มิติทางจริยธรรมเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของคนอื่น ๆ ด้วยการดำเนินการของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับสังคมและด้วยการค้นหาเครื่องมือที่อนุญาตให้อุปถัมภ์พฤติกรรมเคารพในหมู่มนุษย์อย่างต่อเนื่อง

บางทีมันอาจจะสนใจคุณจริยธรรมในสังคมดีสำหรับอะไร?