ลัทธิสโตอิกนิยมของ Lucio Anneo Sénecaคืออะไร

ลัทธิสโตอิกนิยมของ Lucio Anneo Séneca เป็นหลักคำสอนเชิงปรัชญาเชิงปฏิบัติที่เน้นไปที่การซักถามเกี่ยวกับศีลธรรมของมนุษย์โดยทิ้งเหตุผลทางตรรกะและทางกายภาพของลัทธิสโตอิกแบบดั้งเดิม

เซเนกาถือเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของปรัชญาสโตอิกซึ่งมีแนวคิดเป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักปรัชญาที่สำคัญปัญญาชนและนักคิดทางศาสนา

การมีส่วนร่วมของเขาอยู่ในกรอบที่เรียกว่าระยะหลังของลัทธิสโตอิกนิยมรู้จักโรมันลัทธิสโตอิกนิยมใหม่หรือจักรวรรดิซึ่งส่งเสริมแนวทางจริยธรรมและศีลธรรมเป็นหลัก

ลัทธิสโตอิกของเซเนกาแสวงหาการต่ออายุหลักคำสอนสโตอิกโดยมีข้อเสนอที่จะเสริมสร้างและส่งเสริมด้านจริยธรรม

ลัทธิสโตอิกนิยมของเซเนกา

แม้ว่าเซเนกาเขียนถึงคำถามที่ไม่มีขอบเขต แต่การมีส่วนร่วมที่สำคัญที่สุดของเขานั้นเกี่ยวข้องกับมิติทางจริยธรรมและศีลธรรมของมนุษย์ผ่านการจัดตั้งกฎและวิธีการแสดงซึ่งห่างไกลจากความชั่วร้ายและความหยาบคาย

ดังนั้นการเสแสร้งของเซเนกาจึงให้คำแนะนำและการไตร่ตรองถึงตัวละครทางศีลธรรมเพื่อดูแลตนเองเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและมีชีวิตที่ดี

มรดกอันอดทนของเขาสะท้อนให้เห็นในงานอันกว้างขวางและหลากหลายของการผลิตทางปัญญาที่อุทิศให้กับประเด็นทางศีลธรรมเป็นส่วนใหญ่:

124 ศีลธรรมอันดีให้แก่ลูซิลีอัส

124 epileles คุณธรรมของ Lucile ยังเป็นที่รู้จัก ตัวอักษรปรัชญาของเซเนกา ถือว่าเป็นคู่มือของอุดมการณ์ Stoicism ของเซเนกาซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นนักปรัชญาที่ปฏิบัติได้จริงมากกว่าทางทฤษฎี

จดหมายถึงลูซิลโลรับมือกับปัญหาหลักคำสอนตลอดจนคำถามปรัชญาและศีลธรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจสำหรับผู้ชมที่กว้างขึ้นแม้จะถูกส่งไปยังบุคคลบางคน

epistles มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำตอบสำหรับปัญหาและข้อซักถามที่เกิดขึ้นโดย Lucilio อย่างไรก็ตามการให้คำปรึกษาเองนั้นไม่ได้มีรายละเอียด แต่พวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่คำตอบโดยตรงโดยสะท้อนหรือเรียงความ

งานนี้ยังคงถูกต้องว่าพวกเขามาเปรียบเทียบ Seneca Epistles กับหนังสือที่ช่วยเหลือตนเองในปัจจุบัน

การหารือ

บทสนทนาเซเนกัล รวบรวมบทความที่สร้างบทสนทนาและคำติชมซึ่งส่งถึงผู้รับในความสัมพันธ์โดยตรงในสถานการณ์ที่หลากหลายเป็นชุดรูปแบบซ้ำซ้อนการกำหนดค่าของระบบการเมืองของเวลาของเขา

พวกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของการเสแสร้งของเซเนกาที่เขารวบรวมวิสัยทัศน์ปรัชญาการเมืองและวรรณกรรมของเขาในสนธิสัญญาของธรรมชาติคุณธรรมรวมอารมณ์ส่วนตัวของเขากับหลักการของลัทธิสโตอิก

บทสนทนาของเขาปฏิวัติบทความโบราณโดยขาดระเบียบแบบแผนภาระของความเป็นส่วนตัวและความเป็นธรรมชาติรวมถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบุคลิกภาพอดทนของผู้เขียน

เซเนกาถูกควบคุมโดยสามัญสำนึกและประสบการณ์ของเขามากกว่าโดยพื้นฐานและความประพฤติพื้นฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ปัญหาทางธรรมชาติ

ปัญหาทางธรรมชาติของSéneca นั้นประกอบไปด้วยชุดการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาสาเหตุของเหตุการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น: ลม, หิมะ, แผ่นดินไหว, ฯลฯ

งานนี้พยายามที่จะบรรลุความรู้อย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับโลกในฐานะกิจกรรมของมนุษย์ที่มีค่าควรและการปลดปล่อยผ่านการสะท้อนทางเทววิทยาและญาณวิทยาซึ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าหาพระเจ้าเพื่อดูแลกำลังแห่งเหตุผล