ฟังก์ชั่นสำหรับครอบครัวที่สำคัญที่สุด 10 ประการ

หน้าที่ของครอบครัว การคุ้มครองการยังชีพและแรงกระตุ้นเพื่อการพัฒนาของบุคคลนั้นโดดเด่น มันเป็นสถาบันทางสังคมหลักที่สร้างขึ้นจากคนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในตระกูลเดียวกันหรือทางอารมณ์

ภายในครอบครัวแต่ละบุคคลพัฒนาจากระยะแรกสุดและได้รับเครื่องมือในการค้นหาและใช้ประโยชน์จากความสามารถและความสามารถของพวกเขา

ครอบครัวเป็นตัวอย่างแรกของการถ่ายทอดอุดมการณ์ทางวัฒนธรรมและการสืบทอดในสังคม ในความเป็นจริงมันเป็นตัวอย่างแรกของการขัดเกลาทางสังคมด้วยซึ่งบุคคลนั้นเป็น

แบบครอบครัวดั้งเดิมประกอบด้วยคู่รักต่างเพศที่มีลูกหนึ่งคนหรือหลายคน อย่างไรก็ตามรูปแบบนี้ได้รับการแก้ไขและวันนี้มีการบัญญัติที่แตกต่างกัน: ผู้ปกครองคนเดียว, การแต่งงานครั้งที่สอง, การอยู่ร่วมกันหลายครั้ง, รักร่วมเพศ, กลุ่มคนอื่น ๆ

ในต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์มนุษย์นั้นไม่สามารถทำแบบจำลองตระกูลดั้งเดิมได้เนื่องจากลักษณะของประชากรในเวลานั้น

มีรูปแบบของการอยู่ร่วมกันดั้งเดิมซึ่ง polygyny (ผู้ชายที่มีผู้หญิงหลายคน) และ polyandry (ผู้หญิงที่มีผู้ชายหลายคน) เป็นธรรมชาติ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการห้ามไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันระหว่างคนที่มีความสัมพันธ์ในตระกูลเดียวกันไม่เพียง แต่ด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรม แต่ยังเพื่อป้องกันการปรากฏตัวและการแพร่กระจายของโรค

10 ฟังก์ชั่นหลักของครอบครัว

องค์ประกอบต่าง ๆ เช่นการเกิดขึ้นของครอบครัวประเภทต่าง ๆ การรวมตัวกันของผู้หญิงในการทำงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างครอบครัว

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังเปลี่ยนบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวและหน้าที่ที่แต่ละคนจะต้องเติมให้เต็ม

อย่างไรก็ตามทุกครอบครัวในฐานะหน่วยสังคมจะทำหน้าที่ดังต่อไปนี้:

1- ฟังก์ชั่นการระบุ

ภายในครอบครัวแต่ละคนค้นพบและสร้างเอกลักษณ์ของตนเองในฐานะบุคคลและเป็นบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์

เรียนรู้ว่ารูปแบบพฤติกรรมใดบ้างที่เชื่อมโยงกับตัวตนของคุณ

2- ฟังก์ชั่นการศึกษา

ฟังก์ชั่นนี้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ก่อนหน้านี้และอ้างอิงถึงบทบาทการสร้างของนิวเคลียสของครอบครัว มันอยู่ในครอบครัวที่บุคคลนั้นเรียนรู้ที่จะพูดเดินและประพฤติปฏิบัติท่ามกลางการเรียนรู้อื่น ๆ

ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่จะรับฟังในสถาบันการศึกษาที่ต้องการการสนับสนุนจากครอบครัวเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจในการให้การศึกษาแก่ผู้คนอย่างเต็มที่

ฟังก์ชั่นนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับเด็กปฐมวัย ในขณะนั้นความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาของพวกเขาในสังคมได้รับการแก้ไข หลังจากนั้นการศึกษาจะทำให้บทบาทการเรียนรู้เหล่านี้เป็นจริง

3- ฟังก์ชั่นการสื่อสาร

ฟังก์ชั่นการให้ความรู้นั้นเกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นการสื่อสารเพราะมันสอนสัญญาณสัญลักษณ์และรหัสที่จำเป็นต่อการเข้าใจในสังคมที่เขาอาศัยอยู่

ฟังก์ชั่นการสื่อสารนี้มีความสำคัญเพราะมันมีผลต่อวิธีการที่บุคคลจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนของพวกเขา

4- ฟังก์ชั่นการเข้าสังคม

ในกรณีของการศึกษานี้เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ร่วมกันระหว่างครอบครัวและสถาบันการศึกษา มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการโต้ตอบกับผู้อื่น

การเข้าสังคมเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงทางสติปัญญาอารมณ์และแม้แต่เศรษฐกิจกับคนอื่น ๆ และสำหรับแนวทางพฤติกรรมบางอย่างนั้นจะต้องพบ นั่นคือคนปรับตัวเข้ากับความต้องการทางสังคมของสภาพแวดล้อมที่พวกเขาเติบโต

มันเป็นฟังก์ชั่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความอยู่รอดของระบบสังคมหรือระเบียบเพราะมันถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

5- ฟังก์ชั่นความร่วมมือและการดูแล

ครอบครัวเป็นตัวอย่างแรกของความปลอดภัยและการป้องกันสำหรับบุคคล วัฏจักรชีวิตของมนุษย์เองนั้นต้องการให้มีบุคคลอื่นที่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันดูแลที่เล็กที่สุดและไม่มีที่พึ่งได้มากที่สุด

มันเป็นนิวเคลียสของครอบครัวที่รับผิดชอบในการจัดหาที่อยู่อาศัยและอาหารให้กับสมาชิกโดยเฉพาะที่อายุน้อยที่สุด

ในความเป็นจริงมีความเชื่อกันว่ามนุษย์เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่เกิดความเสี่ยงต่อโรคหรือการโจมตีของนักล่า ด้วยเหตุนี้การคุ้มครองครอบครัวจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ในทำนองเดียวกันสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนคาดว่าจะมีส่วนร่วมในการดูแลและการเติบโตของผู้อื่น ผลงานนี้อาจเป็นทางเศรษฐกิจอารมณ์การศึกษาและอื่น ๆ

การสนับสนุนจากครอบครัวเกิดจากความรู้สึกว่ามีสมาชิกอยู่ด้วย การรู้ว่าพวกเขาแบ่งปันความเชื่อโครงการและความชื่นชอบทำให้พวกเขามีส่วนร่วมและรู้สึกรับผิดชอบซึ่งกันและกัน

6- ฟังก์ชั่นที่ส่งผลต่อ

ถึงแม้ว่ามันจะไม่ปรากฏในรายการแรกมันเป็นหนึ่งในหน้าที่พื้นฐานของครอบครัวเพราะคนต้องการอาหารสำหรับร่างกายของพวกเขาและเกือบจะในระดับเดียวกันความรักและความรัก

มนุษย์ได้รับการเลี้ยงดูจากความรักที่เขาได้รับในครอบครัวเขาเรียนรู้ที่จะรู้สึกถึงมันเพื่อผู้อื่นและแสดงความรู้สึก

วิธีที่อารมณ์แสดงออกในครอบครัวส่งผลต่อวิธีที่ผู้คนจะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขาในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ : งานโรงเรียนชุมชนและอื่น ๆ

7- ฟังก์ชั่นทางเศรษฐกิจ

การใช้ชีวิตแบบครอบครัวหมายความว่าสมาชิกจะต้องมีส่วนร่วมในพลังการผลิตของสังคมของพวกเขา มันก็หมายความว่าพวกเขาจะต้องบริโภคสินค้าและบริการ ด้วยวิธีนี้เครื่องจักรทางเศรษฐกิจของประเทศยังคงใช้งานอยู่

นอกจากนี้ยังอยู่ในครอบครัวที่บุคคลนั้นเรียนรู้แนวคิดทางเศรษฐกิจเช่นงบประมาณออมทรัพย์เจ้าหนี้การลงทุนค่าใช้จ่ายและแนวคิดอื่น ๆ

8- ฟังก์ชั่นการสืบพันธุ์

หน้าที่พื้นฐานอีกอย่างหนึ่งของครอบครัวคือการอนุรักษ์เผ่าพันธุ์โดยทำซ้ำสมาชิก

แต่นอกเหนือจากการสืบพันธุ์ทางชีวภาพแล้วยังมีการสืบพันธุ์ทางวัฒนธรรมผ่านงานสังสรรค์ของครอบครัว

9- ฟังก์ชั่นการกำกับดูแล

ในครอบครัวแต่ละคนได้รับกรอบอ้างอิงแรกของเขาเกี่ยวกับกฎและบรรทัดฐานที่เขาต้องทำให้สำเร็จ

แต่ละครอบครัวกำหนดกฎและบรรทัดฐานของพฤติกรรมเพื่อรักษาความสามัคคีของสมาชิกในครอบครัว

บรรทัดฐานเหล่านี้ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมเนื่องจากพวกเขาแบ่งแยกบทบาทของแต่ละบุคคลและวิธีการรับรู้อำนาจอย่างชัดเจน

10- ฟังก์ชั่นการปลดปล่อย

ครอบครัวเป็นครอบครัวที่ให้ความรู้สึกอิสระและอิสระในการพัฒนาชีวิตของผู้คน ในครอบครัวบุคคลนั้นเข้าใจถึงข้อ จำกัด ระหว่างการพึ่งพาและความเป็นอิสระ

ในนิวเคลียสนี้เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการเติบโตและการเจริญเติบโตของแต่ละบุคคลซึ่งจะทำให้เขาเหมาะสมที่จะไปด้วยตัวเองในสังคม