อะไรคือศักยภาพของเพศ

ศักยภาพของเรื่องเพศ เป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดการตระหนักรู้เรื่องเพศของมนุษย์ เงื่อนไขเหล่านั้นก่อนการแสดงออกทางเพศหรือการทดลองที่มีบทบาทสำคัญสำหรับสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้น

ตามข้อเสนอของ Eusebio Rubio-Aurioles แพทย์ด้านเพศมนุษย์และผู้ก่อตั้งสมาคมเม็กซิกันเพื่อสุขภาพทางเพศ (AMSS) มีศักยภาพสี่ประการของเพศสภาพมนุษย์: เพศความสัมพันธ์ทางอารมณ์

เพศเป็นคุณภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย

ซึ่งรวมถึงแนวคิดที่ว่าคนเรามีตัวเองเป็นสิ่งมีเพศสัมพันธ์และการค้นหาความสุขเป็นการแสดงออกของบุคลิกภาพทางเพศนั้น

การแสดงออกหรือการทดลองเรื่องเพศเกิดขึ้นในรูปแบบของความคิดความปรารถนาจินตนาการค่านิยมทัศนคติความเชื่อการปฏิบัติกิจกรรมบทบาทและความสัมพันธ์

การบูรณาการศักยภาพ: กระบวนการทางจิต

การบูรณาการศักยภาพทั้งสี่ของการมีเพศสัมพันธ์เป็นพื้นฐาน

ศาสตราจารย์รูบิโอยืนยันว่าเพศความสัมพันธ์ทางอารมณ์ความรู้สึกทางเพศและความสามารถในการทำซ้ำเป็นลักษณะของการตัดสินใจที่มีอยู่ในมนุษย์ที่ถูกผนวกเข้ากับบุคคลทางจิตใจก่อนที่เพศจะเกิดขึ้นในการกระทำที่เป็นรูปธรรม

ศักยภาพคือการกำหนดค่าที่มีอยู่ในมนุษย์ในสาขาชีววิทยาซึ่งทำให้เขามีประสบการณ์บางประเภทซึ่งเขารวมเข้ากับจิตใจของเขาและให้ความหมายความหมายและความรัก

จากการบูรณาการศักยภาพไปสู่การรับรู้เรื่องเพศมีกระบวนการที่ต้องทำ

การรวมเป็นกระบวนการทางจิตอย่างหมดจดและก่อนที่จะมีการกระทำของเรื่องเพศ อย่างไรก็ตามเรื่องเพศไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีการบูรณาการศักยภาพ

นั่นคือเพศไม่สามารถสร้างขึ้นได้โดยปราศจาก "ความหมายของการสืบพันธุ์เป็นไปได้ (การทำซ้ำ), ประสบการณ์ของการเป็นหนึ่งในสองเพศ (เพศ), ความสำคัญของคุณภาพที่น่าพึงพอใจของการเผชิญหน้าทางเพศ มนุษยสัมพันธ์ "

ดังนั้นองค์ประกอบเหล่านี้มีลักษณะเป็นศักยภาพตามที่พวกเขาเป็นชนิดของการปรับปรุงหรือเครื่องมือสำหรับเพศที่จะเกิดขึ้น

ศักยภาพทั้งสี่ของเรื่องเพศ

1- เพศ

ภายในบริบทของเพศสภาพเพศสัมพันธ์กับสิ่งก่อสร้างทางจิตทั้งหมดที่มีอยู่ในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเพศของตนหรือเพศหญิง

นอกจากนี้ยังหมายถึงคุณสมบัติหรือลักษณะทั้งหมดที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลที่วางไว้ ณ จุดหนึ่งในช่วงของความแตกต่างระหว่างเพศทั้งสอง

เพศขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางชีวภาพของพฟิสซึ่มคือความจริงที่ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงและได้รับสองรูปแบบที่แตกต่างกันในแง่ของเพศ: ผู้หญิงและผู้ชาย

เพศเป็นศักยภาพที่ไม่เพียง แต่ส่งผลกระทบต่อเพศของแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ในทุกด้านของชีวิตของเขาด้วยเหตุนี้เขาจึงสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองและวิธีการโต้ตอบและเกี่ยวข้อง

ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าในเรื่องเพศสภาพเพศมีบทบาทพื้นฐานเนื่องจากการรับรู้และวิธีการแสดงของแต่ละบุคคลจะได้รับอิทธิพลโดยตรงจากเพศของพวกเขา

สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับศักยภาพอื่น ๆ ซึ่งต้องทำอย่างแม่นยำด้วยวิธีการที่เกี่ยวข้องและด้วยความคิดของตัวเองและหน้าที่การสืบพันธุ์

2- การสืบพันธุ์

คำว่าการทำสำเนาหมายถึงความสามารถทางชีวภาพของมนุษย์ในการทำซ้ำตัวเองเช่นเดียวกับการก่อสร้างทางจิตที่ถูกสร้างขึ้นรอบ ๆ มัน

ศักยภาพนี้เป็นผลผลิตโดยตรงของสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ การพัฒนาเรื่องเพศเริ่มจากความต้องการที่จะสืบพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ จำกัด อยู่ที่มุมมองนี้

นอกเหนือจากการแสดงออกทางชีวภาพในความคิดการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรการทำสำเนาเป็นศักยภาพที่มีการแสดงออกทางสังคมและจิตวิทยาที่สำคัญ

ในด้านจิตวิทยาการรับรู้ถึงความสามารถในการสืบพันธุ์มีอยู่ในการสำแดงของสิ่งมีชีวิตทางเพศ เมื่อทำการแสดงเพื่อค้นหาความสุขคณะนี้จะถูกรวมเข้ากับความรู้สึกทางเพศความรู้สึกและการรับรู้เพศ

ส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทางเพศของแต่ละบุคคลนั้นได้รับการบูรณาการโดยการรับรู้อย่างเต็มรูปแบบของการเป็นนิติบุคคลที่สามารถทำซ้ำหรือโดยความปรารถนาที่จะทำซ้ำ

นอกจากนี้จิตสำนึกไม่ได้ จำกัด อยู่ที่สนามชีวภาพ ตัวอย่างเช่นอาจรวมถึงการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ของการเป็นแม่และการเป็นพ่อที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์

ในแวดวงสังคมความคิดก็ถูกสร้างขึ้นด้วยความเคารพต่อศักยภาพในการสืบพันธุ์ ตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องปกติที่สถาบันในพื้นที่การศึกษาจะศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์การสืบพันธุ์หรือการคุมกำเนิด

3- ลักษณะทางเพศ

อีโรติสต์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นความอยากอาหารทางเพศความตื่นเต้นและการสำเร็จความใคร่และการสร้างจิตใจด้วยความเคารพ นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นศักยภาพที่ระบุได้ง่ายที่สุดเกี่ยวกับเรื่องเพศ

มันรวมถึงสัญญาณเสียงหรือภาพพิเศษที่ได้รับความหมายราคะผ่านภาษาและวัฒนธรรม

นอกจากนี้อาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำของความรักดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความรัก แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในบริบทที่ไม่มีอยู่

อีโรติซึมปรากฏตัวในขอบเขตทางชีวภาพในสิ่งมีชีวิต แต่มันเป็นผลกระทบต่อจิตใจที่ทำให้มีประสิทธิภาพในฐานะที่เป็นผู้ปรับปรุงการพัฒนาของเพศของแต่ละบุคคล

การตีความที่ทำจากสัญลักษณ์และการเป็นตัวแทนทางเพศที่กำหนดไว้เพื่อปลุกความอยากอาหารทางเพศการกระตุ้นและในที่สุดการสำเร็จความใคร่มีอิทธิพลอย่างมากในการเผยแผ่การกระทำเพื่อค้นหาความสุข

ในทางกลับกันการตีความของแต่ละบุคคลและเกี่ยวข้องกับรูปแบบอีโรติกเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ทางเพศของแต่ละบุคคลซึ่งถือเป็นวิธีการที่เขาคิดว่าตนเองเป็นเพศสัมพันธ์

4- การเชื่อมโยงทางอารมณ์

พันธบัตรทางอารมณ์หรือทางอารมณ์หมายถึงความสามารถของบุคคลที่จะรู้สึกถึงผลกระทบเชิงบวกบางประการสำหรับบุคคลอื่นและโครงสร้างจิตใจที่เกี่ยวกับความรู้สึกเหล่านั้น

ในทางธรรมชาติและโดยธรรมชาติมนุษย์สร้างพันธะทางอารมณ์เพราะพวกเขาพยายามรับประกันการดูแลและพัฒนาตนเอง

นั่นคือสาเหตุที่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการของบุคคลเพื่อโต้ตอบกับผู้อื่นเพื่อให้ได้ความรู้สึกที่เป็นบวกและน่ารื่นรมย์

บุคคลนั้นมีแรงจูงใจที่จะเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเมื่อมีความผูกพันที่แข็งแกร่งเพียงพอสำหรับเขาที่จะพยายามรักษาไว้ พลังนี้ยังใช้กับความต้องการทางเพศ

ความสำคัญที่ให้ไว้ในใจต่อศักยภาพที่เหลืออยู่ของเรื่องเพศสามารถสร้างเสียงสะท้อนทางอารมณ์ที่มีต่อผู้อื่นซึ่งกระตุ้นให้พวกเขาเกี่ยวข้องกับพวกเขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรื่องเพศ

นอกจากนี้ความผูกพันทางอารมณ์มีลักษณะทางจิตภายในและรายบุคคลและเกิดขึ้นในมิตินี้ในเวลาก่อนการกระทำที่เป็นรูปธรรมของเรื่องเพศ ดังนั้นจึงถือเป็นศักยภาพ

สำหรับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดความผูกพันทางอารมณ์นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความสุขในการแสวงหาและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางเพศของแต่ละบุคคล