องค์ประกอบทางการเมืองของเชียปัสคืออะไร

องค์ประกอบทางการเมืองของเชียปัส เป็นอำนาจรัฐและสถาบันต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการจัดตั้งและบังคับใช้กฎหมายที่ควบคุมกิจกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในรัฐ

ในเกือบทุกระบบการเมืองของโลกมี 3 อำนาจหลักคือ ผู้บริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ

ร่วมกับอำนาจทางการเมืองมีหลายสถาบันที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อดำเนินการตามแผนบางอย่าง

สิ่งเหล่านี้อาจมีความหลากหลายมากเช่นการศึกษาวัฒนธรรมพลเมืองการเลือกตั้งหรือเศรษฐกิจ ในทำนองเดียวกันฝ่ายการเมือง - การปกครองถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับองค์กรกลาง

องค์ประกอบหลักของการเมืองในเชียปัส

เชียปัสก่อตั้งขึ้นในปี 2329 และเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่เจ็ดในเม็กซิโกมีประชากรเพียง 5 ล้านคนซึ่งครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท

มันเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดในประเทศ คุณสามารถค้นหากลุ่มชนพื้นเมืองได้มากถึง 12 กลุ่มซึ่งมีผู้อยู่อาศัยเกือบหนึ่งล้านคน (แตะที่ 20% ของประชากร)

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตำแหน่งผู้บริหารของเชียปัสมีระยะเวลา 6 ปีและเป็นตัวแทนจากผู้ว่าราชการซึ่งมีหน้าที่หลักคือการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของรัฐในภาคเศรษฐกิจการศึกษาวัฒนธรรมและการบริหาร

รัฐบาลเชียปัสต้องทำงานร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลกลางซึ่งตกอยู่ในมือของรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รัฐสภา

ผู้แทน 41 คนจากรัฐสภาและเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีโดยมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการเลือกตั้งใหม่

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับการเลือกตั้งจากเทศบาลพวกเขาอาจเป็นอำนาจทางการเมืองที่ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของประชาชนในรัฐบาล

อาชีพหลักคือการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐและข้อเสนอการอภิปรายและการอนุมัติกฎหมายเพื่อปรับปรุงชีวิตในเชียปัส มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอิสระโดยสิ้นเชิง

อำนาจตุลาการ

อำนาจตุลาการแบ่งออกเป็น 4 สถาบัน ศาลยุติธรรมชั้นสูงสภาตุลาการศาลยุติธรรมการเลือกตั้งและการบริหารและศาลแรงงานที่ใช้ระบบราชการ

หน้าที่หลักของหน่วยงานเหล่านี้คือการรักษาความสงบและให้ความยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและวัยรุ่นประชากรพื้นเมืองและความอยุติธรรมทางสังคม

ฝ่ายการเมือง

เชียปัสมีเทศบาล 124 แห่งซึ่งแบ่งออกเป็น 9 เขตภูมิศาสตร์ที่แบ่งรัฐ

สำหรับองค์กรการบริหารที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นยังมีเขตเศรษฐกิจ 15 เขตซึ่งให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย

Tuxtla Gutiérrezเมืองหลวงของรัฐเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในเชียปัสที่มีประชากรเกือบ 600, 000 คน ปัจจุบันประชากรในเชียปัสมีมากกว่า 5 ล้านคนและมีอัตราการเติบโต 3% ต่อปี

สถาบันรัฐบาล

นอกเหนือจากอำนาจที่เป็นองค์ประกอบทางการเมืองที่สำคัญของเชียปัสคือสถาบันสาธารณะซึ่งให้การสนับสนุนด้านการบริหารและการขนส่งในโครงการริเริ่มทางวัฒนธรรมและการศึกษาจำนวนมากเพื่อส่งเสริมความรู้และศิลปะในรัฐ

สถาบันการศึกษาบางแห่งเช่นศูนย์ศิลปะและวรรณคดีพื้นบ้านหรือศูนย์ฝึกอบรมอินทิกรัลสำหรับชนพื้นเมืองเป็นผู้รับผิดชอบในการสอนประชากรพื้นเมืองเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับสังคม