Wave Movement คืออะไร คุณสมบัติหลัก

การเคลื่อนที่ของคลื่น คือการแพร่กระจายของคลื่นในตัวกลางที่ไม่มีความต้านทานในเส้นทางและอยู่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วงที่สม่ำเสมอ

การเคลื่อนที่ของคลื่นไม่ได้ถ่ายโอนสสารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นเชิงกล คลื่นรบกวนคุณสมบัติบางอย่างของตัวกลางผ่านความหนาแน่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความดันและอื่น ๆ

ประเภทของการเคลื่อนไหวนี้ยังสามารถวิเคราะห์เป็นรัฐธรรมนูญของการเคลื่อนไหวสองเส้นตรงหนึ่งชุดแนวนอนหนึ่งชุดและแนวตั้งหนึ่งชุด

ตัวอย่างที่ชัดเจนของการเคลื่อนไหวประเภทนี้คือเสียง มันแพร่กระจายผ่านคลื่นความยาวตามยาวผ่านของเหลวที่สร้างการสั่นสะเทือน

ลักษณะการเคลื่อนที่ของคลื่น

กระบวนการที่เป็นพื้นฐาน แต่ในเวลาเดียวกันกับที่ซับซ้อนเช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวของคลื่นประกอบด้วยลักษณะหลายอย่างที่กำหนดลักษณะของมันและอธิบายเหตุผลของการกำเนิด บางส่วนของพวกเขาคือ:

ระบบส่งกำลัง

การเคลื่อนที่ของคลื่นเป็นเส้นทางที่เดินทางโดยคลื่นที่มีพลังงานและไม่สำคัญ กระบวนการนี้ทำผ่านวัสดุหรือวิธีการที่ไม่ใช่วัสดุ

หมายถึงการขยายพันธุ์

การเคลื่อนที่ของคลื่นส่งคลื่นผ่านสื่อต่าง ๆ และเราสามารถแบ่งออกเป็น: วัสดุและวัสดุที่ไม่ใช่วัสดุ

คลื่นที่ถูกส่งโดยตัวกลางทางวัตถุ (คลื่นเชิงกล) คือคลื่นที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายของสสารในตัวกลางที่ผ่าน ตัวอย่างนี้เป็นคลื่นที่ต้องผ่านแส้

ปลายด้านหนึ่งของมันถูกเขย่าและแม้ว่ามันจะไม่เคลื่อนไหวคลื่นก็จะแพร่กระจายผ่านมัน ในการเคลื่อนไหวประเภทนี้เราพบคลื่นเสียงคลื่นยืดหยุ่นและคลื่นแรงโน้มถ่วง

คลื่นที่ส่งโดยตัวกลางที่ไม่ใช่วัตถุ (คลื่นที่ไม่ใช่เชิงกล) ไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางพวกมันเพียงแค่แพร่กระจายและทำการเคลื่อนที่ของคลื่นในสุญญากาศ ตัวอย่างของสิ่งนี้คือการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ฟังก์ชั่นการขยายพันธุ์

มีคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวาง คนตามยาวคือสิ่งที่การเคลื่อนไหวของคลื่นขนานกับทิศทางการแพร่กระจายของเดียวกัน

ในทางกลับกันการเคลื่อนที่จะตั้งฉากกับทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่น

คลื่นนิ่ง

คลื่นประเภทนี้เป็นคลื่นที่มีการรบกวนของคลื่นสองอันที่มีขนาดเท่ากันซึ่งเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามผ่านตัวกลาง

การเลี้ยวเบนของคลื่น

การเลี้ยวเบนของคลื่นเป็นคุณสมบัติที่คลื่นล้อมรอบสิ่งกีดขวางและทำให้มันกลายเป็นจุดโฟกัสของตัวส่งคลื่น

ระลอกคลื่น

คลื่นยังสามารถจำแนกตามช่วงเวลา คลื่นเป็นระยะนั้นเป็นคลื่นที่แพร่กระจายในวัฏจักรซ้ำ ๆ ในทางกลับกันคลื่นที่ไม่ใช่คาบเป็นคลื่นที่เกิดจากการแยกและเรียกว่าคลื่น

สรรพคุณ

คลื่นนั้นมีลักษณะเฉพาะด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ของคลื่นเกิดขึ้นได้อย่างไร

คุณสมบัติเหล่านี้บางอย่างรวมถึงการสะท้อน (รีบาวด์ของคลื่นเมื่อมันเกิดขึ้นกับเสียงสะท้อน) และการหักเห (เปลี่ยนทิศทางเมื่อเปลี่ยนสื่อวัสดุ) รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ