40 ตัวอย่างมาตรฐานทางศีลธรรมและสังคม

ตัวอย่างของบรรทัดฐานทางศีลธรรมและสังคม กำลังเผชิญกับผู้อื่นด้วยความเคารพไม่โกหกสนับสนุนหรือยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนา บรรทัดฐานของคำที่เกี่ยวข้องกับกฎและศีลธรรมสามารถตีความได้ว่าเป็นประเพณีความเชื่อหรือนิสัย

ดังนั้นคุณสามารถพูดได้ว่ามาตรฐานทางศีลธรรมเป็นแนวทางสำหรับพฤติกรรมที่ดีขึ้นอยู่กับประเพณีนิสัยและความเชื่อที่เป็นแนวทางในพฤติกรรมของผู้คนสิ่งที่ควรทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ได้เพราะมันเป็น ไม่ดี

นั่นคือมาตรฐานทางศีลธรรมเป็นรายการของกฎหรือค่านิยมที่สามารถปรับปรุงพฤติกรรมของบุคคลในชีวิตประจำวันของพวกเขาและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม

พวกเขาเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับจริยธรรมเพราะมันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ดีเช่นเดียวกับเสรีภาพเพราะความสำเร็จของมันคือการตัดสินใจอย่างอิสระเพราะผู้คนคิดเอาเองตามความต้องการของตนเอง

มีมาตรฐานทางจริยธรรมที่แตกต่างกันซึ่งปรับให้เข้ากับกลุ่มสังคมที่แตกต่างกัน ความไม่รู้ของบรรทัดฐานเหล่านี้อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องดังนั้นจึงสามารถสร้างพฤติกรรมที่เป็นอันตรายที่สังคมพิการทางศีลธรรม

การกระทำเหล่านี้ไม่ได้ถูกตัดสินโดยกฎหมาย แต่จะถูกประเมินโดยผู้อื่นผ่านการไตร่ตรองส่วนตัวหรือการตัดสินคุณค่า

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางสังคมของชุมชนและความเชื่อของพวกเขาทั้งทางศาสนาและวัฒนธรรมมาตรฐานทางศีลธรรมอาจแตกต่างกันไป

อย่างไรก็ตามบางคนก็มีการแบ่งปันกันในระดับสากลตัวอย่างเช่นการเคารพชีวิตเด็กและครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่สอนมาจากครอบครัวโรงเรียนโรงเรียนสื่อสังคมออนไลน์บางส่วนและโบสถ์

พื้นที่ของการก่อตัวและการเผชิญหน้าเหล่านี้จะต้องเสริมสร้างกฎการอยู่ร่วมกันของสมาชิกเนื่องจากจะมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถคาดการณ์พฤติกรรมของผู้อื่นก่อนสถานการณ์ที่แน่นอนและบรรลุการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีมนุษยธรรมมากขึ้น

40 ตัวอย่างทั่วไปของมาตรฐานทางศีลธรรม

1- ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ๆ ดูแลและดูแลพวกเขาในขณะที่พวกเขายังเป็นเด็กและส่วนใหญ่

2- สอนบรรทัดฐานทางศีลธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีแก่เด็กเล็กและในส่วนของผู้ปกครองให้นำพวกเขาไปปฏิบัติ

3- ปฏิบัติต่อเด็ก ๆ ด้วยความรักและเสน่หาโดยไม่มีคำพูดที่ไม่ดีตะโกนหรือชื่อเล่นในรูปแบบของการล้อเลียน

4- ปฏิบัติตามแนวทางของผู้ปกครองด้วยความเคารพโดยไม่ตอบสนองหยาบคายหรือหยาบคาย

5- ปฏิบัติต่อคนอื่นราวกับว่าคุณปฏิบัติต่อตัวเองเพื่อที่คุณจะได้ใส่ใจกับความใจดีความจริงใจและปราศจากความหน้าซื่อใจคด

6- พูดกับผู้คนด้วยน้ำเสียงปานกลางที่เหมาะสมกับสถานที่ที่พวกเขาอยู่เคารพกฎของผู้พูดที่ดีและให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสนทนา

7- อดทนต่อมุมมองของคนอื่นแม้ว่ามันจะขัดกับคุณและอย่าพยายามเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณด้วยการบังคับ

8- อย่าให้ความอยุติธรรมแก่คนที่ไม่มีที่พึ่งหรือมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ

9- ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างจริงใจโดยไม่ใช้ความรุนแรงหรือการละเมิดแม้ว่าพวกเขาจะเป็นศัตรูของเพื่อนของคุณ

10- ช่วยเหลือคนขัดสนในลักษณะที่ไม่สนใจโดยเฉพาะการช่วยเหลือเด็กและคนยากจนในสถานการณ์การถูกทอดทิ้ง

11- เคารพทรัพย์สินของผู้อื่นและไม่บุกรุกทรัพย์สินของผู้อื่นและไม่สนับสนุนให้ผู้อื่นทำเช่นนั้น

12- ให้ความช่วยเหลือและเอาใจใส่เพื่อนบ้านและให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นโดยไม่ต้องหาผลประโยชน์พิเศษหรือแนะนำของขวัญ

13- หากพวกเขาให้คุณยืมวัสดุบางอย่างอย่าลืมส่งคืนและให้อยู่ในสภาพดีหรือดีกว่าที่คุณได้รับเมื่อพวกเขายืมมันให้คุณ

14- ช่วยคนที่มีข้อ จำกัด ไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจและไม่ใช้ประโยชน์จากมัน

15- ปฏิบัติต่อทุกคนในทางเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ศาสนาหรือลักษณะทางกายภาพ

16- อดทนและปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความหลากหลายในหน้าที่การงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาต้องการเข้าสังคมหรือรวมกลุ่มเกมทีมกีฬา

17 - ให้ที่นั่งกับผู้คนที่มีเด็กหญิงมีครรภ์หรือผู้สูงอายุในการขนส่งสาธารณะและส่วนตัว

18- ให้ตำแหน่งหรือการเปลี่ยนแปลงในธนาคารตลาดและสถานที่สาธารณะแก่สตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีลูก

19- อย่าใช้ประโยชน์จากสิ่งของทางสังคมที่กำหนดไว้สำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์ความยากจนหากไม่เป็นเช่นนั้น

20- จอดรถในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเคารพตำแหน่งที่ตั้งใจไว้สำหรับผู้พิการมอเตอร์

21- ไม่ได้รับประโยชน์จากข้อ จำกัด ทางร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่นพยายามรับเงินหรืออิทธิพลกับคนอื่น

23- เพื่อดูแลความผาสุกของผู้ปกครองเมื่อพวกเขาแก่รักษาและดูแลพวกเขาด้วยความรักและความเสน่หา

24- ช่วยเหลือและช่วยเหลือผู้สูงอายุและเด็กตกอยู่ในอันตราย

25 - ในกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นต้องให้ความสำคัญกับการดูแลและช่วยเหลือเด็กสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ

26 - จงซื่อสัตย์และซื่อสัตย์ในพันธะคู่นั่นคือดูแลความสัมพันธ์ของคุณด้วยความรักและความจริงใจ หากไม่มีความรักในคู่รักอีกต่อไปก็เป็นการดีกว่าที่จะพูด

27- รักษาความเป็นมิตรจริงใจและไม่มีความรุนแรงในบ้าน แต่มีกฎและการกำกับดูแลกับคู่เด็กและสมาชิกคนอื่น ๆ ของครอบครัว

28- ปฏิบัติตามคำที่ได้รับในรูปแบบของความมุ่งมั่นเพื่อให้คุณมีความน่าเชื่อถือและความเคารพ ดังนั้นเมื่อคุณต้องการบางสิ่งเชื่อในคำสัญญาของคุณ

29- ซื่อสัตย์และไม่กล่าวโทษผู้อื่นถึงความผิดที่พวกเขาไม่ได้กระทำหลีกเลี่ยงการใส่ร้ายและคำให้การเท็จ

30 - ประพฤติตนในที่สาธารณะอย่างเหมาะสมพูดด้วยภาษาที่สอดคล้องกันหลีกเลี่ยงคำพูดที่ไม่ดีหยาบคายและการเคลื่อนไหวฉับพลัน

31- เก็บคำสารภาพที่ผู้อื่นทำและไม่เปิดเผยชีวิตส่วนตัวของผู้อื่น

31- ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือผู้คนที่รู้จักในกรณีที่พวกเขาสามารถแทรกแซงได้เนื่องจากอิทธิพลของอำนาจ

32- รักษาพื้นที่ของคุณให้สะอาดไม่ว่าจะที่บ้านที่ทำงานที่โรงเรียนระบบขนส่งสาธารณะและอื่น ๆ

33- อย่าทิ้งขยะหรือขยะให้กับเพื่อนบ้านหรือในพื้นที่สาธารณะเช่น: ถนนแม่น้ำลำธารดินแดนเดี่ยว

34- การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและการรักษาความสะอาดและทำให้ภาพลักษณ์ของพวกเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นและการยกเว้น

35- การดูแลให้อาหารและฉีดวัคซีนสัตว์และสัตว์เลี้ยงไม่ทำร้ายพวกเขาหรือทิ้งพวกมัน หากคุณไม่สามารถดูแลพวกเขาได้ดีกว่าพาพวกเขากลับบ้าน

36- ฝึกฝนความซื่อสัตย์และไม่หลอกลวงผู้บริสุทธิ์ด้วยสัญญาที่ผิด ๆ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือความพึงพอใจ

37- ทำสิ่งที่ร่างกายต้องการในห้องน้ำและไม่อยู่ในถนนสาธารณะเพราะมันเป็นปัจจัยของการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมและในทางกลับกันการเสื่อมสภาพของความเป็นส่วนตัว

38- ไม่มีพฤติกรรมอื้อฉาวในที่สาธารณะ

39- อยู่เงียบขรึมและเงียบสงบหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะหากพวกเขากำลังดูแลเด็ก

40- แสดงความเคารพต่อความเชื่อสัญลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมของผู้อื่น

41- ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมชั้นและครูอย่างดีในโรงเรียน (บรรทัดฐานของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน)