จุดแข็งส่วนบุคคล: 10 ตัวอย่างและวิธีการทำงาน

จุดแข็งส่วนบุคคล คือชุดของคุณสมบัติหรือความสามารถที่บุคคลนั้นมีอยู่ การใช้ทักษะประเภทนี้จะช่วยให้บรรลุความสำเร็จและวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่หลากหลาย

ในปัจจุบันการศึกษาจุดแข็งส่วนตัวเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของจิตวิทยาเชิงบวก ในแง่นี้มีหลายทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ยืนยันการมีอยู่ของจุดแข็งส่วนบุคคล

ภายในจิตวิทยาเชิงบวกการวิจัยเกี่ยวกับจุดแข็งของบุคคลได้ถูกวางไว้ในสิ่งที่เรียกว่า "ทฤษฎีคุณลักษณะ"

ดังนั้นทักษะประเภทนี้หมายถึงชุดของรูปแบบที่ค่อนข้างคงที่ของพฤติกรรมความคิดและอารมณ์ที่ทำให้คนมีพฤติกรรมในทางที่ไม่ลดละ

หนึ่งในข้อมูลเชิงลึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับจุดแข็งส่วนบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นโดย Seligman ในปี 2002 ผู้เขียนเรียกว่า "ตัวละครที่ดี" เป็นวิธีการที่เกิดขึ้นจากชุดของลักษณะเชิงบวกที่เขาเองเรียกว่าจุดแข็ง

วันนี้มีจุดแข็งส่วนบุคคลที่แตกต่างกันซึ่งสามารถรวมอยู่ในประเภทต่าง ๆ เช่นความรู้ความกล้าหาญความเป็นมนุษย์ความยุติธรรมพอประมาณหรือวิชชา

จุดแข็งส่วนบุคคล 10 ประเภทและวิธีเพิ่มการพัฒนาของพวกเขา

1- ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มหรือความเฉลียวฉลาดเป็นทักษะที่นำไปสู่การสร้างวิธีการใหม่ ๆ

ทักษะนี้แม้ว่าจะรวมถึงการสร้างงานศิลปะ แต่ไม่ จำกัด เพียงเพราะมันครอบคลุมกิจกรรมเชิงพฤติกรรมและจิตใจเป็นจำนวนมาก

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เราสามารถอธิบายความคิดและมุมมองที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละสิ่งและด้วยวิธีนี้ส่งเสริมการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ประกอบขึ้นเป็นสภาพแวดล้อมของผู้คนในวงกว้างยิ่งขึ้น

คุณภาพนี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับลักษณะเฉพาะบางประการเช่นความอยากรู้อยากเห็นความสนใจในโลกหรือมุมมอง

เพื่อที่จะพัฒนามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำเสนอการเปิดใจที่น่าทึ่งตลอดเวลา ความจริงนี้แสดงถึงพัฒนาการของการตัดสินและการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อสิ่งต่าง ๆ

ความคิดความคิดหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของโลกควรได้รับการอธิบายอย่างละเอียด ในทำนองเดียวกันมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะหลีกเลี่ยงการรับรู้โดยอัตโนมัติและการยอมรับความคิดภายนอกหรือภายนอก

2- การเปิดกว้างทางจิต

การเปิดกว้างทางจิตเป็นจุดแข็งส่วนตัวที่สำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์อย่างใกล้ชิด

อันที่จริงความเปิดกว้างทางจิตใจมักนำไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการปรากฏตัวของความคิดสร้างสรรค์หมายถึงการเปิดใจก่อน

การเปิดกว้างทางจิตเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมซึ่งอ้างถึงชุดของทัศนคติที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสนใจในโลกการค้นหาความแปลกใหม่การเปิดรับประสบการณ์ ฯลฯ

เพื่อที่จะพัฒนาความสามารถนี้จำเป็นต้องก่อให้เกิดทัศนคติประเภทนี้และพัฒนาวิธีการที่เกี่ยวข้องกับโลกบนพื้นฐานของความสนใจ

มีความอยากรู้อยากเห็นถามว่าทำไมสิ่งต่าง ๆ สนใจในด้านทั่วไปหรืออัตโนมัติที่มักไม่สนใจ ... ด้านเหล่านี้อนุญาตให้พัฒนาทัศนคติที่นำไปสู่การเปิดใจ

3- รักการเรียนรู้

ความรักในการเรียนรู้ตามที่ผู้เขียนหลายคนกล่าวว่าความแข็งแกร่งทางจิตใจที่สำคัญที่สุดของมนุษย์

คุณภาพนี้หมายถึงความสามารถในการฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ วิชาและความรู้ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ

ความรักในการเรียนรู้นั้นเกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งของความอยากรู้ แต่ไปไกลกว่านั้น ในความเป็นจริงคุณภาพนี้อธิบายถึงแนวโน้มที่เป็นระบบในการเพิ่มสิ่งต่างๆลงในสิ่งที่เรารู้

การพัฒนาความสามารถนี้ช่วยให้สามารถใช้ตำแหน่งที่เปิดสู่การเรียนรู้และดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มความรู้และภูมิปัญญาให้มากขึ้น

แม้ว่าความรักในการเรียนรู้สามารถทำงานผ่านความสนใจและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการศึกษาคุณภาพนี้จะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับปัจจัยบุคลิกภาพของมนุษย์

4- ความเพียร

ความเพียรความดื้อรั้นความขยันและความอุตสาหะเป็นจุดแข็งส่วนบุคคลประเภทอื่น ความสามารถเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งที่คุณเริ่มต้นให้เสร็จสิ้นและก่อให้เกิดวิธีการที่มั่นคงและต่อเนื่อง

ในแง่นี้ความอุตสาหะคือคุณภาพที่ขาดไม่ได้เพื่อให้จุดแข็งส่วนบุคคลที่เหลือสามารถพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

มีความคิดสร้างสรรค์สูงความอยากรู้อยากเห็นที่ดีหรือความรักในการเรียนรู้ที่กว้างขวางอาจไม่เกิดผลถ้าจุดแข็งเหล่านี้ไม่ได้มาพร้อมกับความเพียร

เพื่อที่จะทำงานในจุดแข็งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะคงอยู่ในแต่ละกิจกรรมแม้ว่าพวกเขาจะไม่สำคัญมากหรือมีอุปสรรคมากมาย

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าความเพียรไม่ตรงกันกับความสำเร็จ กล่าวคือการทำงานกับสิ่งนั้นไม่ควรเสแสร้งเพื่อให้บรรลุทุกสิ่งที่เสนอ แต่ยังคงอยู่ในความสำเร็จอย่างเข้มข้น

5- ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์เช่นเดียวกับความขยันหมั่นเพียรเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งส่วนตัวที่สำคัญเกี่ยวกับความกล้าหาญ กล่าวคือเป็นความสามารถทางอารมณ์ประเภทหนึ่งที่แสดงถึงการใช้เจตจำนงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในสถานการณ์ที่ซับซ้อน

ความซื่อสัตย์กำหนดวิธีการที่เป็นลักษณะ "มักจะไปกับความจริงข้างหน้า" นั่นคือมันเป็นความสามารถในการแสดงตัวเองให้ผู้อื่นในทางที่แท้จริง

ความสามารถนี้ช่วยให้การพัฒนาของพฤติกรรมที่จริงใจและไม่เสแสร้งเช่นเดียวกับความรับผิดชอบเกี่ยวกับความรู้สึกของคนทั้งสองและผู้ที่อ้างถึงพฤติกรรมส่วนบุคคล

6- ข่าวกรองทางสังคม

ความฉลาดทางสังคมความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดส่วนตัวเป็นชุดของความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับและการรับรู้แรงจูงใจและความรู้สึก

การวิเคราะห์ความรู้สึกนี้จะต้องดำเนินการทั้งกับตัวเองนั่นคือความรู้สึกของตัวเองและความรู้สึกของคนอื่น

คุณภาพนี้ช่วยให้เราทราบวิธีปฏิบัติตนในสถานการณ์ทางสังคมที่แตกต่างกันเพื่อทราบว่าแง่มุมใดมีความสำคัญต่อผู้อื่นและเพื่อพัฒนาความเห็นอกเห็นใจ

ในทำนองเดียวกันจะช่วยให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นตระหนักถึงคุณสมบัติทางอารมณ์ส่วนบุคคลและดำเนินการพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์และสไตล์ของความคิด

เพื่อที่จะทำงานในจุดแข็งส่วนบุคคลนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตระหนักว่าทุกคนมีความรู้สึกและสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญ ก่อนการปรากฏตัวพวกเขาควรได้รับความสนใจที่จำเป็น

7- การให้อภัย

ความสามารถในการให้อภัยผู้ที่ทำผิดและยอมรับความผิดพลาดของผู้อื่นเป็นจุดแข็งส่วนบุคคลที่สำคัญเกี่ยวกับการกลั่นกรอง

การใช้ทักษะประเภทนี้ช่วยให้ตนเองสามารถป้องกันตนเองจากความเกินและช่วงเวลาที่ควบคุมไม่ได้ทางอารมณ์

ในทำนองเดียวกันความเมตตาช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลให้โอกาสผู้อื่นและพัฒนาวิธีการไม่แก้แค้นหรืออาฆาตแค้น

ในที่สุดมันเป็นสิ่งสำคัญที่ความเมตตาไม่เพียง แต่ต้องถูกประหารชีวิตต่อผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังต้องพัฒนาตัวเองด้วย การรู้จักให้อภัยตนเองเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานที่จะทำให้พฤติกรรมมีสุขภาพที่ดี

8- ความกตัญญูกตเวที

ความกตัญญูกตเวทีเป็นจุดแข็งส่วนบุคคลที่โดดเด่นด้วยการรับรู้และเห็นคุณค่าของสิ่งดีที่เกิดขึ้น ในทำนองเดียวกันความสามารถนี้แสดงถึงการรู้ว่าต้องแสดงความขอบคุณ

ความกตัญญูกตเวทีจึงเป็นกำลังส่วนบุคคลที่อ้างถึงวิชชาที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับความใหญ่โตของจักรวาลและให้ความหมายกับชีวิต

ในทำนองเดียวกันความสามารถส่วนบุคคลนี้ช่วยให้ประสบความรู้สึกเชิงบวกจำนวนมากและอารมณ์ความรู้สึกซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเป็นอยู่ของจิตใจและจิตใจของบุคคล

เพื่อความกตัญญูกตเวทีมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเปิดให้สิ่งที่ดีเช่นเดียวกับการแสวงหาความพึงพอใจและพึงพอใจเมื่อประสบความสำเร็จได้รับ

9- ความยุติธรรม

ความรู้สึกของความยุติธรรมเป็นกำลังส่วนบุคคลหมายถึงมนุษยชาติ ในแง่นี้มันถือเป็นความสามารถระหว่างบุคคลที่หมายถึงการดูแลและเสนอมิตรภาพและความรักให้กับผู้อื่น

การปฏิบัติต่อทุกคนให้เท่าเทียมกับแนวคิดของความยุติธรรมและความยุติธรรมอาจเป็นพฤติกรรมที่กำหนดความแข็งแกร่งส่วนบุคคลนี้ได้ดีที่สุด

ในทำนองเดียวกันความยุติธรรมยังหมายถึงการไม่ให้ความรู้สึกส่วนตัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้อื่นมากเกินไป

การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลนี้ช่วยให้ทุกคนมีโอกาสเท่ากันและพัฒนาวิธีการที่เป็นธรรมและน่าพอใจสำหรับผู้อื่นเช่นเดียวกับตนเอง

10- รัก

ในที่สุดความรักก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ คุณภาพนี้แสดงถึงความสามารถในการรักและเป็นที่รักของผู้อื่น

เพื่อที่จะดำเนินการคุณลักษณะนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความรักและการดูแลเอาใจใส่

ความจริงของความรู้สึกใกล้ชิดกับคนอื่นนั้นช่วยให้การแสดงและความรู้สึกบ่อยครั้งมากขึ้นความรู้สึกและอารมณ์ในเชิงบวกและก่อให้เกิดวิธีที่เกี่ยวข้องกับความรัก