จริยธรรมโสคราตีสคืออะไร

โสคราตีสจริยธรรม คือกระแสปรัชญาที่พยายามอธิบายและทำความเข้าใจ คุณธรรมและความดี มันหมายถึง expositions คุณธรรมของโสกราตีสปราชญ์ซึ่งเป็นหนึ่งในนักคิดคนแรกที่ยกระดับปรัชญาคุณธรรม

โสกราตีสได้ลงไปในประวัติศาสตร์ของปรัชญาเป็นจริยธรรมแรกอ้างอิงสำหรับการค้นหาของเขาเพื่อค้นหาคำนิยามของสิ่งที่ ดี

อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของเขา แหล่งข้อมูลหลักสำหรับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของโสกราตีสคือบทสนทนาของเพลโต

โสกราตีสเป็นชาวเอเธนส์ที่เกิดในปี 470 ก C. และเสียชีวิตใน 399 a C. ผู้ร่วมสมัยโดยไม่เป็นหนึ่งในนั้น

วลีที่มีชื่อเสียงของเขา "ฉันรู้เพียงว่าฉันไม่รู้อะไรเลย" เป็นจุดเริ่มต้นของวิธีการทางปรัชญาทั้งหมดของเขา ความขัดแย้งของโสกราตีสคือการมองหาจุดสูงสุดของความดีเขาแสดงให้เห็นมิติเชิงปฏิบัติที่รุนแรงของความรู้ของเขา

รูปแบบที่แน่นอนที่สุดของเขาเป็นไปได้เฉพาะในชีวิตในการดำเนินการในทางปฏิบัติ

หนึ่งในคำถามพื้นฐานของจริยธรรมคือชีวิตที่ดีคืออะไร? ในช่วงเวลาของโสกราตีสสิ่งนี้มีมิติเฉพาะ

ความคิดของเขาเกี่ยวกับชีวิตที่ดีคือสิ่งที่เป็นของมนุษย์ ในการทำเช่นนี้ต้องใช้เหตุผลอย่างเหมาะสม

สิ่งนี้ทำให้เราค้นพบความรับผิดชอบและลำดับความสำคัญ โสกราตีสพยายามที่จะ "ดูแลวิญญาณ" เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด

สำหรับโสกราตีสไม่มีความแตกต่างระหว่างคุณธรรม แต่ละคนจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่น ๆ เพื่อ "ชีวิตที่ดี" คือการมีชีวิตอยู่ในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องของคุณธรรม

ความคิดที่ดีตามหลักจริยธรรมโสคราตีส

สิ่งที่ดีมีวัตถุประสงค์สำหรับโสกราตีส เป็นการศึกษาหลักเกี่ยวกับจริยธรรมของเขาเข้าใจมันโดยอาศัยคุณธรรม ความรู้และวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของมัน ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องเจาะลึกถึงความเป็นอยู่

สำหรับโสกราตีส cocimiento เป็นภูมิปัญญาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นการรู้คือการรู้จักพระเจ้าและความดีจึงเป็นสิ่งที่เลื่อนลอย

สิ่งที่ดีเป็นที่พึงปรารถนาด้วยตัวเองและเป็นคุณค่าที่สำคัญและไม่เหมือนใคร สำหรับโสกราตีสการรวมกันระหว่างความรู้กับมนุษย์และคุณธรรมอันศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความดี เขาอ้างว่าคุณธรรมคือความเป็นเลิศที่พยายามติดต่อกับเทพ

นอกจากนี้ความคิดของเขายังเน้นที่ความรู้ภายใน: เหตุผลของมนุษย์ในการศึกษาและทำความเข้าใจ

เมื่อรู้ถึงแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์มนุษย์จะมีแนวโน้มที่จะลงมือทำสิ่งที่ดี ทำหน้าที่อย่างที่ควรเป็นในฐานะมนุษย์

แต่ความคิดของเขาก็ก่อให้เกิดการสร้างรางวัลและการลงโทษทางศีลธรรมขึ้นมา ความดีและความยุติธรรมเป็นความพึงพอใจภายใน

เขากล่าวถึงลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของวิญญาณนั่นหมายความว่าในอีกชีวิตหนึ่งคนชอบธรรมจะได้รับรางวัลอีกครั้ง นอกจากนี้โสกราตีสเชื่อว่าความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความเขลา

ต้องขอบคุณโสกราตีสการสร้างจริยธรรมเป็นความรู้เชิงปฏิบัติและความสัมพันธ์กับความรู้เชิงทฤษฎีซึ่งส่วนใหญ่เลื่อนลอย

และต้องขอบคุณบทสนทนานี้ ในฐานะที่เป็นนักปรัชญาเข้าใจเทคนิคนี้มีข้อสันนิษฐานสำคัญที่ไม่สามารถล้มเหลวในการมีอิทธิพลต่อจริยธรรมที่พวกเขาสร้างขึ้นจากมัน