การใช้ชีวิตในชุมชน: คุณค่าข้อดีความสำคัญและตัวอย่าง

การอยู่ร่วมกันของชุมชน เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนในชุมชนผ่านการสื่อสารอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความรักความอดทนและความเคารพโดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นอย่างกลมกลืนระหว่างการอยู่ร่วมกันในเวลาและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ของชีวิต

จากช่วงเวลาที่มนุษย์กลายเป็นนิ่งเงียบความคิดของชุมชนและการอยู่ร่วมกันได้รับการทาบทามถึงจุดที่ทั้งสองถูกพันเข้าด้วยกันในความคิดของการก่อตัวของสังคมบนโลกใบนี้

การอยู่ด้วยกันคือการโต้ตอบกับบุคคลอื่นการแบ่งปันค่านิยมเช่นการเอาใจใส่และความเข้าใจซึ่งส่งเสริมความสามัคคีและความสงบภายในกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

ในทางกลับกันเมื่อพูดถึงชุมชนการอ้างอิงจะทำกับกลุ่มบุคคลที่มีองค์ประกอบร่วมกันเช่นโลกทัศน์ประเพณีมุมมองสถานที่ตั้งระบบคุณค่าและความเชื่อ

รูปแบบของค่านิยมที่สอนในครอบครัวจะมีผลกระทบที่สำคัญเมื่อเข้าสังคมนอกบ้านกับกลุ่มสังคมที่มีความบังเอิญและแม้แต่ความแตกต่างซึ่งผสมผสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับเป้าหมายร่วมกัน

ค่านิยมการอยู่อาศัยของชุมชน

คุณค่าของการอยู่ร่วมกันของชุมชนนั้นสร้างขึ้นจากสิ่งที่เรียนรู้ในกระบวนการแรกของการขัดเกลาทางสังคมกับครอบครัว ปีแรกของชีวิตนั้นมีความเด็ดขาดสำหรับการแทรกที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้ซึ่งจำเป็นต้องแบ่งปัน

ตามนี้การศึกษาในค่าที่เป็นธรรมจะต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคมและศีลธรรมและกฎระเบียบของประเทศเมืองและชุมชนที่บุคคลพัฒนา ในหมู่ค่าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดของการอยู่ร่วมกันดังต่อไปนี้:

มารยาท

มันเป็นความสามารถที่จะใจดีและดีต่อคนรอบข้าง

ความสมบูรณ์

เป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติที่ซื่อสัตย์และซื่อสัตย์ที่ทำให้แต่ละคนเป็นคนที่น่าไว้วางใจ

เคารพ

มันเป็นความสามารถในการพิจารณาและให้ความสำคัญกับคนอื่น ๆ แม้ว่ามันจะแตกต่างกัน

ความอดทน

มันเป็นความสามารถในการเคารพความคิดเห็นความคิดและทัศนคติของผู้อื่นแม้ว่าพวกเขาจะไม่สอดคล้องกับของตัวเอง

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เป็นทัศนคติของความสามัคคีการสนับสนุนและความไร้เงื่อนไขเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์ต่างประเทศ

ความเห็นอกเห็นใจ

มันเป็นความสามารถในการติดต่อและเข้าใจความทุกข์ของผู้อื่นแสดงความสนใจหรือทำให้สถานการณ์นั้นหายไปหรือบรรเทาลง

บทสนทนา

การดำเนินการเพื่อหารือในทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน

ข้อผูกพัน

มันเป็นความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ได้รับการสันนิษฐานหรือที่ได้รับมอบหมายโดยไม่คำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

การเอาใจใส่

มันเป็นความสามารถในการทำให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งอื่นและระบุด้วยอารมณ์ของคุณ

ประโยชน์

การอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นมีข้อดีหลายอย่าง ตัวอย่างเช่นการอยู่ร่วมกันของชุมชนรับประกันสถานที่ที่น่าพอใจของการพัฒนาและความเป็นไปได้ของการสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและจริงใจ

ในความสัมพันธ์ความรักความมุ่งมั่นการทำงานร่วมกันและความเคารพต่อผู้อื่นกลายเป็นปัจจัยกำหนดเพื่อให้ชุมชนได้รับการจัดการเพื่อการพัฒนาและของสมาชิก

ด้วยวิธีนี้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในพารามิเตอร์ปกติของการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลของต้นกำเนิดที่แตกต่างกันสามารถแก้ไขได้ด้วยความเสียหายขั้นต่ำ ในทางตรงกันข้ามความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันที่กำหนดบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างแคบลง

ความสำคัญ

ตามกระแสความคิดบางอย่างคุณสามารถมีความตระหนักในตนเองจากการมีอยู่ของอีกฝ่ายและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับมัน ผ่านการแลกเปลี่ยนนี้ที่เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกันบุคคลที่กำหนดตัวเอง

การอยู่ร่วมกันของชุมชนเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันช่วยให้เราเห็นภาพวิชชาของสังคมและการแก้ไขปัญหาเคารพข้อ จำกัด และยอมรับสิทธิของแต่ละคน

การปฏิบัติตามข้อผูกพันและภาระผูกพันที่เรายอมรับหรือมอบหมายให้เราจะหลีกเลี่ยงอันตรายต่อตัวเราเองและผู้อื่นเนื่องจากภูมิอากาศที่ไม่สบายและไม่เป็นที่พอใจจะไม่เกิดขึ้นสำหรับทุกคน

การอยู่ร่วมกันของชุมชนจะต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างสังคมความมั่นคงความมั่นคงวิวัฒนาการและความอยู่รอดของบุคคลในสภาพแวดล้อมของพวกเขา

ลักษณะทางสังคมของแต่ละบุคคล

คุณภาพของเอนทิตีทางสังคมป้องกันไม่ให้คนส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นและแม้ว่ามันอาจจะไม่ง่ายนักเนื่องจากความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่อาจจะเป็นเชิงลบ ไม่ขัดขวางกระบวนการขัดเกลาทางสังคม

การอยู่ร่วมกันเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นและเหนือธรรมชาติที่มุ่งเน้นไปที่สุขภาพที่สำคัญของแต่ละบุคคลความเป็นอยู่ที่ดีของเขาคุณภาพชีวิตและความสุขของเขา

ตัวอย่าง

ชุมชนครอบครัว

มันประกอบด้วยพ่อแม่และลูก ๆ ในการนี้ความคิดแรกของการอยู่ร่วมกันจะได้รับและฝึกฝนผ่านความเข้าใจและการใช้ค่านิยมที่ถูกปลูกฝังรวมถึงพลวัตที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น

ชุมชนโรงเรียน

มันประกอบด้วยครูและนักเรียนเจ้าหน้าที่บริหารและทุกคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ชุมชนทางศาสนา

มันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นในโลกและประกอบด้วยศาสนาที่แตกต่างกัน

ชุมชนวิทยาศาสตร์

มันถูกสร้างขึ้นจากมืออาชีพจำนวนมากของพื้นที่ระดับชาติหรือระดับนานาชาติรวมถึงผู้สร้างเทคโนโลยีและนักพัฒนาของสิ่งประดิษฐ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของมนุษยชาติ

ชุมชนโลก

มันประกอบด้วยประชากรทั้งหมดของโลกโดยไม่มีความแตกต่างของเชื้อชาติสีประเทศหรือเพศ

ชุมชนแห่งชาติ

มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากชุมชนที่แตกต่างกันภายในประเทศเดียวกัน

ชุมชนเมือง

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเมืองใหญ่และชุมชนที่มีขนบธรรมเนียมของเมือง

ชุมชนในชนบท

มันถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อ จำกัด ของทรัพยากรบางอย่างเช่นคนที่มีเทคโนโลยี เศรษฐกิจมีพื้นฐานมาจากการเพาะปลูกที่ดินปศุสัตว์และการประมงท่ามกลางกิจกรรมขนาดเล็กอื่น ๆ