6 เขตข้อมูลเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดและลักษณะของพวกเขา

สาขาเทคโนโลยี ทำให้ บริษัท ทุกแห่งทำงานได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิผลมากขึ้นและชาญฉลาดมากขึ้น ความสำเร็จของเป้าหมายนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าการจัดองค์กรของเทคนิคทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

สาขาเทคโนโลยีเหล่านี้ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในที่สุดเปลี่ยนวิธีที่องค์กรเปลี่ยนความรู้ไปสู่การปฏิบัติ แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเหล่านี้ไม่เพียง แต่ช่วยให้พนักงานของคุณทำงานได้ดีขึ้น แต่ยังช่วยสร้างวิธีการใหม่สำหรับพนักงานในการทำงานของพวกเขา

สาขาเทคโนโลยีทำให้สามารถสร้างวิธีการใหม่ในการทำสิ่งต่าง ๆ พวกเขายังสามารถให้คำแนะนำว่ากระบวนการบางอย่างสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

สาขาเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานเป็นทีมที่มุ่งบรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างไรก็ตามรูปแบบการดำเนินงานนี้จะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อผู้คนจากองค์กรต่าง ๆ ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

กำลังแรงงานกลายเป็นการรวมตัวกันของพนักงานภายในภายนอกและพนักงานที่อาจเกิดขึ้น กลไกเหล่านี้ช่วยให้ บริษัท ลดช่องว่างทักษะได้อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดปัญหามากมาย

6 สาขาเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด

1- เทคโนโลยีอาหาร

เทคโนโลยีอาหารเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์การอาหารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหาร การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหารมุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์อาหาร

การพัฒนาของ Nicolas Appert ในปี 1810 ของกระบวนการบรรจุกระป๋องเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารนี้

งานวิจัยของหลุยส์ปาสเตอร์ในปี 1864 เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของไวน์และคำอธิบายของวิธีการหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพดังกล่าวเป็นความพยายามเริ่มต้นที่จะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการอาหาร ปาสเตอร์ยังตรวจสอบการผลิตแอลกอฮอล์น้ำส้มสายชูไวน์และเบียร์และความเป็นกรดของนม

เขาพัฒนาพาสเจอร์ไรซ์ - กระบวนการทำความร้อนนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อทำลายสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดโรคและอาหารเน่าเสีย

ในงานวิจัยของเขาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหารปาสเตอร์กลายเป็นผู้บุกเบิกด้านแบคทีเรียวิทยาและเวชภัณฑ์ป้องกันสมัยใหม่

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอาหารที่หลากหลายได้มีส่วนอย่างมากต่อการจัดหาอาหารทั่วโลก

บางส่วนของการพัฒนาเหล่านี้คือนมผงการแปรรูปในระยะเวลาอันสั้นที่อุณหภูมิสูงการแยกกาเฟอีนออกจากกาแฟและชาและการปรับกระบวนการให้เหมาะสม

2- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มันหมายถึงเทคโนโลยีทั้งหมดที่ใช้เพื่อรวมการสื่อสารและบูรณาการการสื่อสารโทรคมนาคม (สายโทรศัพท์สัญญาณไร้สายและคอมพิวเตอร์) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงจัดเก็บส่งและจัดการข้อมูล

เมื่อใช้เทคโนโลยีประเภทนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเนื่องจากการกำจัดเครือข่ายโทรศัพท์เนื่องจากเป็นการรวมเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้การเดินสายการกระจายและการจัดการสัญญาณแบบรวมศูนย์เดียว

3- เทคโนโลยีการก่อสร้าง

มันคือการศึกษาด้านการปฏิบัติของการออกแบบการวางแผนการก่อสร้างและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนอุโมงค์สะพานสนามบินทางรถไฟสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารเขื่อนเขื่อนบริการสาธารณะและโครงการอื่น ๆ

มันต้องมีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมการตรวจสอบการวิเคราะห์แผนสถาปัตยกรรมการตีความของรหัสอาคารการออกแบบและการจัดการการก่อสร้างเพื่อทำความเข้าใจฟังก์ชั่นการออกแบบขั้นพื้นฐานและความต้องการการก่อสร้างที่จำเป็นในการออกแบบและสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

4- เทคโนโลยีการผลิต

เป็นขั้นตอนที่วัตถุดิบจะถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย กระบวนการผลิตเริ่มต้นด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะของวัสดุที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์

วัสดุเหล่านี้จะถูกปรับเปลี่ยนผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ต้องการ

เทคโนโลยีการผลิตขยายขอบเขตความพยายามของพนักงานแต่ละคนและมอบอำนาจแก่ประเทศอุตสาหกรรมในการแปลงวัตถุดิบให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งมีราคาไม่แพงและจำเป็นต่อสังคมในปัจจุบัน

5- เทคโนโลยีด้านสุขภาพ

มันคือการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการจัดระเบียบต่างๆผ่านอุปกรณ์ยาวัคซีนขั้นตอนและระบบในการแก้ปัญหาสุขภาพและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน

ทั้งหมดนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ขั้นตอนและระบบยาที่ใช้ในภาคสุขภาพ

เทคโนโลยีด้านสุขภาพใช้ในการวินิจฉัยควบคุมและรักษาโรคหรืออาการป่วยที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์

เทคโนโลยีเหล่านี้ (การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์) มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการดูแลสุขภาพที่ได้รับจากการวินิจฉัยเบื้องต้นตัวเลือกการรักษาที่รุกรานน้อยลงและการลดลงของการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและเวลาพักฟื้น

เทคโนโลยีด้านสุขภาพยังหมายถึงฟังก์ชั่นต่างๆที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญภายในห้องปฏิบัติการทางคลินิก การทำงานของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ครอบคลุมถึงการใช้งานทางคลินิกของเคมีพันธุศาสตร์โลหิตวิทยาอิมมูโนโลหิตวิทยา (ธนาคารเลือด) ภูมิคุ้มกันวิทยาจุลชีววิทยาเซรุ่มวิทยาปัสสาวะและการวิเคราะห์ของเหลวในร่างกาย

6- เทคโนโลยีการเกษตรและการประมง

มันหมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในฟาร์มเพื่อช่วยในการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตรได้รับการออกแบบสำหรับการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนของกระบวนการทางการเกษตร

พวกเขารวมถึงเครื่องจักรเพื่อปลูกฝังดินเมล็ดพืชรดน้ำดินปลูกพืชปกป้องพวกเขาจากศัตรูพืชและวัชพืชเก็บเกี่ยวข้าวนวดข้าวให้อาหารปศุสัตว์และจัดเรียงและบรรจุผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีการเกษตรเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการปฏิวัติและส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดโดยได้แรงหนุนจากความต้องการขั้นพื้นฐานในการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรที่กำลังเติบโต

เครื่องจักรเหล่านี้มีการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการผลิตอาหารทั่วโลก

เทคโนโลยีการจับปลาครอบคลุมกระบวนการในการจับสัตว์น้ำโดยใช้วิธีการตกปลาชนิดใด ๆ เบ็ดที่เรียบง่ายและเล็ก ๆ ติดอยู่กับสายการลากอวนขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนหรือเครือข่ายที่ดำเนินการโดยเรือประมงขนาดใหญ่

การจับปลาสามารถทำได้ตั้งแต่สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กไปจนถึงปลาทูน่าและปลาวาฬขนาดใหญ่ซึ่งสามารถพบได้ทุกที่ตั้งแต่พื้นผิวมหาสมุทรจนถึง 2, 000 เมตร