8 องค์ประกอบศิลปะที่สำคัญที่สุด

องค์ประกอบของงานศิลปะ คือความสามารถแนวคิดแนวความคิดบริบทการอ้างอิงสไตล์คุณค่าและสุนทรียภาพ สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดส่งผลกระทบต่อรูปแบบของศิลปะในรูปแบบที่แตกต่างกัน

มีการสร้างสรรค์ศิลปะในด้านจิตรกรรมประติมากรรมโรงละครการเต้นรำวรรณกรรมสถาปัตยกรรมการวาดภาพภาพยนตร์การถ่ายภาพและดนตรี

ในการแสดงออกทางศิลปะทั้งหมดมีกระบวนการสร้างสรรค์ที่อิทธิพลของศิลปินบริบทที่เขาแช่อยู่และกลไกที่เขาใช้ในการฉายภาพความคิดของเขา

ศิลปะในขอบที่แตกต่างกันแสดงถึงวิธีการแสดงออกซึ่งตัวแปรหลายอย่างที่สร้างความหลากหลายจังหวะเนื้อสัมผัสและการเคลื่อนไหวสื่อสาร ในระยะสั้นความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในผู้สังเกตการณ์

การปรากฏตัวทางศิลปะแต่ละครั้งเป็นผลมาจากการสรุปองค์ประกอบที่ผลิตสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นผลลัพธ์สุดท้ายหรืองานศิลปะ

องค์ประกอบหลัก 8 ประการของศิลปะ

1- ความสามารถ

วัตถุดิบศิลปะอยู่ในความสามารถของผู้แต่งหรือล่าม ของขวัญชิ้นนี้แสดงถึงความสะดวกในการเรียนรู้หรือความรู้ที่ได้จากการทำงานในสาขาวิชาบางอย่าง

ไม่ใช่ทุกคนที่มีพรสวรรค์ตามธรรมชาติในการทำงานได้อย่างง่ายดายเมื่อแสดงออกผ่านศิลปะ

ในอีกทางหนึ่งกลุ่มอื่นพัฒนาศักยภาพนี้ขึ้นอยู่กับการเตรียมอย่างต่อเนื่องและพากเพียร

2- แนวคิด

ประกอบด้วยหัวข้อหรือความคิดที่ศิลปินต้องการถ่ายทอด นั่นคือข้อความของงานของเขา ศิลปะเป็นโพรงถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังทางปัญญาหรืออารมณ์

งานศิลปะที่ไม่มีความหมายไม่ส่งอารมณ์ในผู้ชมดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อสังคม

3- ปานกลาง

เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นกลไกที่เลือกให้เป็นรูปธรรมความคิดหรือแนวคิดของงาน

ตัวอย่างเช่นในการวาดวิธีการแสดงออกจะเป็นดินสอหรือถ่านและชิ้นส่วนของกระดาษ

4- บริบท

ศิลปินได้ดื่มด่ำกับบริบททางสังคมการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมโดยเฉพาะ ดังนั้นบุคลิกภาพของศิลปินจึงลำเอียงจากสภาพแวดล้อมที่หลากหลายนี้ อิทธิพลนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลงานของเขา

สิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่าบริบทครอบคลุมสถานการณ์สถานที่และเวลาที่ศิลปินพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ของเขา

5- การอ้างอิง

การอ้างอิงหมายถึงแรงบันดาลใจหลักของศิลปิน อัจฉริยะสร้างสรรค์จำนวนมากได้รับอิทธิพลจากสไตล์เทคนิคแนวคิดหรือการดำเนินการของผู้จัดแสดงผลงานศิลปะที่ยอดเยี่ยม

งานศิลปะที่ยอดเยี่ยมมักได้รับอิทธิพลจากงานอื่นซึ่งตีความหมายใหม่ จากการวิเคราะห์ใหม่นี้ข้อเสนอสร้างสรรค์ที่ดียิ่งขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้

6- สไตล์

สไตล์ศิลปะที่ศิลปินแต่ละคนพิมพ์ลงในผลงานของเขานั้นเป็นผลงานที่เปียกชื้นในผลลัพธ์สุดท้าย

รูปแบบที่ได้รับจากการรวมกันของความคิดทางปัญญา, ปรัชญา, จิตวิญญาณและความคิดทางภูมิศาสตร์แม้กระทั่ง

มีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่นงานศิลปะยุคเรเนสซองส์ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของงานจิตรกรรมและประติมากรรมในช่วงศตวรรษที่สิบหก

8- ค่า

องค์ประกอบนี้หมายถึงมูลค่าที่เพิ่มหรือโดดเด่นของงานศิลปะแต่ละชิ้น ค่านี้เป็นปัจจัยที่ผู้ชมรับรู้ซึ่งทำให้เกิดทัศนะและขึ้นอยู่กับการตัดสินของผู้สังเกตการณ์

9- สุนทรียศาสตร์

สุนทรียศาสตร์เป็นลักษณะที่แท้จริงในการแสดงออกทางศิลปะทั้งหมดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ประเภทของการแสดงออกนี้มักจะมีกรอบในด้านความงามและความสามัคคี มันเป็นที่น่าสังเกตว่าการรับรู้ของความงามแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้สังเกตการณ์แต่ละคน