โครงการชีวิตส่วนตัวคืออะไรและมีไว้เพื่ออะไร

โครงการของชีวิตส่วนตัว ทำหน้าที่เพื่อให้บุคคลสามารถบรรลุชุดของแรงบันดาลใจหรือวัตถุประสงค์ที่เสนอให้ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขา การฝึกฝนการวางแผนสำหรับอนาคตนี้อาจเป็นการจงใจและเป็นระเบียบ แต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยปริยาย

ตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์ได้แสดงความสนใจในการรู้และควบคุมอนาคต ด้วยเหตุผลนี้ธรรมชาติส่วนหนึ่งของมนุษย์จึงมีแนวโน้มที่จะพัฒนาแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของชีวิตที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเอง

วิธีการของโครงการชีวิตขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและบริบททางสังคมของแต่ละบุคคล มนุษย์แต่ละคนตามประสบการณ์และการรับรู้ที่พวกเขามีความสามารถของตนเองพิจารณาเป้าหมายเหล่านั้นที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถบรรลุ

โครงการชีวิตจะขึ้นอยู่กับลักษณะดังต่อไปนี้:

  • ปฐมนิเทศบุคลิกภาพ: หมายถึงค่ารสนิยมและ p
  • เป้าหมายการเขียนโปรแกรม: หมายถึงวัตถุประสงค์ในอนาคต
  • การควบคุมตนเอง: หมายถึงกลยุทธ์ที่แต่ละคนใช้ในการพัฒนาตนเอง ตัวอย่างเช่นวินัยความสัมพันธ์ทางสังคม ฯลฯ

จุดประสงค์ของโครงการชีวิตคืออะไร?

โครงการชีวิตเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากสำหรับการพัฒนามนุษย์ ความชัดเจนที่บุคคลมีเกี่ยวกับเป้าหมายที่เขาต้องการบรรลุนั้นมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา อย่างไรก็ตามประโยชน์ของโครงการชีวิตดำเนินต่อไป:

ช่วยกำหนดกลยุทธ์

การวางแผนโครงการชีวิตไม่เพียง แต่รวมถึงเป้าหมายที่คุณต้องการเข้าถึง แต่ยังรวมถึงกลยุทธ์ที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายด้วย

การมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการเข้าถึงเขา

ตัวอย่างเช่นหากโครงการชีวิตรวมถึงการเข้ามหาวิทยาลัยพวกเขาจะต้องพิจารณาทีละขั้นตอนกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุการเข้าสู่อาชีพเช่นการสอบเกรดเฉลี่ยที่ดีและแม้กระทั่งการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและการศึกษา ทุนการศึกษาที่มีอยู่

มันเป็นรูปแบบของความรู้ด้วยตนเอง

วิธีการของโครงการชีวิตคือในเวลาเดียวกันกระบวนการของความรู้ด้วยตนเอง เมื่อบุคคลยกแผนการของพวกเขาสำหรับอนาคตพวกเขาจะต้องเริ่มจากการยอมรับบริบทส่วนบุคคลทักษะและค่านิยมของพวกเขา

ในทำนองเดียวกันเมื่อมีการวางแผนอนาคตความต้องการรสนิยมและความปรารถนาจะถูกสำรวจ ในแง่นี้มันเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับกระแสเรียกของแต่ละคน

พัฒนาความรับผิดชอบ

การเรียนรู้ที่จะวางแผนยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรับผิดชอบ การสร้างแผนช่วยให้เข้าใจว่าอนาคตนั้นถูกกำหนดโดยการตัดสินใจและการกระทำประจำวัน

ดังนั้นแม้ว่าโครงการชีวิตหมายถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เช่นอาชีพงานหรืองาน แต่มันก็ช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการตัดสินใจเล็ก ๆ น้อย ๆ

เมื่อบุคคลตระหนักถึงกลยุทธ์เล็ก ๆ หรือการกระทำที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเขาหรือเธอสามารถซึมซับความคิดที่ว่าการกระทำทั้งหมดมีผลกระทบ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

การดำรงอยู่ของโครงการชีวิตมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการบริโภคแอลกอฮอล์ยาเสพติดหรือเพศที่ไม่มีการป้องกัน

สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะเมื่อผู้คนมีความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการของพวกเขาสำหรับอนาคตพวกเขามีโอกาสน้อยที่จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อเป้าหมายและแรงบันดาลใจของพวกเขา

ดังนั้นการวางแผนโครงการชีวิตไม่เพียง แต่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่เสนอ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถมีส่วนร่วมในความเป็นอยู่และความมั่นคงของผู้คนในด้านต่าง ๆ ของชีวิต

อำนวยความสะดวกในการตัดสินใจ

สำหรับคนที่ไม่มีโครงการชีวิตที่ชัดเจนมักจะสับสนเมื่อทำการตัดสินใจครั้งสำคัญสำหรับชีวิตของพวกเขา

เริ่มต้นอาชีพในมหาวิทยาลัยรับงานหรือเดินทางเป็นตัวเลือกที่มีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อคุณกำหนดขอบฟ้าที่คุณต้องการก้าวหน้า

อย่างไรก็ตามโครงการชีวิตไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจครั้งใหญ่เท่านั้น มีการกำหนดเส้นทางที่จะปฏิบัติตามยังก่อให้เกิดกิจกรรมประจำวัน

ตัวอย่างเช่นการตัดสินใจว่าจะลงทุนเวลาว่างในกีฬาหรือในการพัฒนางานอดิเรกนั้นง่ายกว่ามากเมื่อเห็นได้ชัดว่ากิจกรรมใดที่สามารถนำไปสู่แผนการในอนาคตได้

ทักษะที่มีศักยภาพ

การสร้างโครงการชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ที่ผู้คนมีอยู่ แต่ละคนวางแผนอนาคตของตนเองตามคุณสมบัติและความสามารถของตนเอง

เมื่อคุณมีโครงการชีวิตที่ชัดเจนเป็นไปได้ที่จะเลือกกิจกรรมเหล่านั้นซึ่งแต่ละคนมีคุณสมบัติเหมาะสมกว่า

การพัฒนากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้บุคคลพัฒนาความสามารถที่เขาระบุได้มากขึ้นเรื่อย ๆ

ตัวอย่างเช่นเมื่อคนที่เลือกอาชีพการกีฬาเป็นโครงการชีวิตจะขึ้นอยู่กับการยอมรับความสามารถทางกายภาพของตนเอง อย่างไรก็ตามคุณสมบัติเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น

ความก้าวหน้าไปสู่อาชีพด้านกีฬารวมถึงการฝึกอบรมที่จะช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาทักษะของพวกเขา

ดังนั้นโครงการชีวิตไม่เพียง แต่ช่วยให้เลือกเป้าหมาย แต่ยังกระตุ้นความสามารถที่จำเป็นในการเข้าถึงเป้าหมาย

อำนวยความสะดวกในการยืดหยุ่น

เมื่อคุณก้าวไปสู่เป้าหมายส่วนบุคคลไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำผิดพลาดหรือค้นหาสิ่งกีดขวาง

อย่างไรก็ตามโครงการชีวิตที่ชัดเจนเอื้อให้เกิดความยืดหยุ่นนั่นคือความสามารถในการเอาชนะประสบการณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นระหว่างทาง

เมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมและกลยุทธ์ที่จะปฏิบัติตามมันเป็นไปได้มากขึ้นที่จะเข้าใจข้อผิดพลาดและหาทางเลือกที่จะเอาชนะพวกเขา

ตัวอย่างเช่นคนหนุ่มสาวที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยสามารถวิเคราะห์ขั้นตอนและค้นหาสิ่งที่ผิด การวิเคราะห์นี้ช่วยให้คุณเข้าใจและแก้ไขความล้มเหลวในการติดตาม

ในทางตรงกันข้ามความชัดเจนของวัตถุประสงค์ให้แรงจูงใจเพิ่มเติม ต้องขอบคุณมันเป็นไปได้ที่จะกู้คืนจากความล้มเหลวเล็ก ๆ ได้ง่ายขึ้นเพื่อดำเนินการต่อไป

การอ้างอิง