ความรู้ที่เป็นตำนานคืออะไร?

ความรู้ที่ เป็น ตำนาน คือคณะมนุษย์ที่จะเข้าใจหรือพยายามที่จะให้คำตอบสำหรับความกังวลของมนุษย์และจิตวิญญาณบางอย่างที่ไม่ได้มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบได้

ความรู้ประเภทนี้มักจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ เช่นตำนานและศาสนา

มันเกิดจากการค้นพบครั้งแรกของมนุษย์เพื่ออธิบายสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบเขาบางครั้งเกิดจากผลของธรรมชาติต่อสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงและแทบจะไม่เป็นรูปเป็นร่างในจิตใจของมนุษย์

ความรู้ตามตำนานนั้นมีพื้นฐานมาจากความเชื่อโชคลางเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีกระเป๋าสัมภาระก่อนหน้านี้ที่สามารถให้คำอธิบายได้

ตำนานนั้นถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้คำตอบหรืออธิบายปรากฏการณ์บางอย่างต้นกำเนิดและพฤติกรรมของพวกเขา

ความรู้ที่เป็นตำนานนั้นปรากฏขึ้นเป็นกลไกในการให้คำสั่งแก่ชะตากรรมของชุมชนการสำรวจสาเหตุและผลที่ตามมาในแง่มุมต่าง ๆ มันถูกพิจารณาว่าเป็นความรู้ที่ จำกัด และมีสัมภาระทางอารมณ์มากมาย

เมื่อครุ่นคิดถึงการมีอยู่ของมันเองมนุษย์ก็เริ่มอธิบายความกังวลของพวกเขาและทุกสิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่สามารถเข้าใจสวรรค์ได้ เพื่อเทพเจ้าและสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าที่จะหลีกทางให้เกิดตำนานและศาสนา

ทุกวันนี้ความรู้ที่เป็นตำนานยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของผู้คนและสังคมแม้ว่าจะไม่มีความสำคัญเท่ากันของปีกลาย

มันถูกเก็บรักษาไว้เพื่อให้มีความคิดที่ดีขึ้นว่ามนุษย์สามารถสร้างอะไรได้บ้างในอดีตในการค้นหาคำตอบ

บางทีคุณอาจสนใจสิ่งที่เป็นความคิดในตำนาน?

ต้นกำเนิดของความรู้ในตำนาน

ความคิดที่เป็นตำนานหรือความรู้เกิดขึ้นในชุมชนมนุษย์คนแรกในฐานะผู้วางระเบียบของระเบียบทางสังคมในเวลานั้น

การกำหนดบรรทัดฐานและกระบวนการเพื่อความสำเร็จของกิจกรรมบางอย่างทำให้มีพื้นที่สำหรับการแบ่งรูปแบบและลำดับชั้นทางสังคมเป็นครั้งแรกทำให้การตัดสินใจและอนาคตของชุมชนอยู่ในมือของคนเพียงไม่กี่คน

ความรู้ที่เป็นตำนานไม่ได้มาจากนักคิดหรือผู้แต่งที่พัฒนาลักษณะของมัน มันยิ่งกว่านั้นมันถูกพิจารณาว่าเป็นนิรนามโดยสิ้นเชิงและก่อนหน้านี้กับปรากฏการณ์แรกของความคิดเชิงเหตุผลที่ลงทะเบียนซึ่งจะเกิดขึ้นหลายศตวรรษต่อมา

อย่างไรก็ตามสิ่งนี้เป็นแบบอย่างที่จำเป็นเพื่อรับประกันความต่อเนื่องของมนุษย์ว่าเป็นสังคม

ในการค้นหาคำตอบความรู้ที่เป็นตำนานนั้นมีลักษณะเฉพาะที่เกินกว่าปัจจุบันและชัดเจนในธรรมชาติ ปรากฏการณ์เกิดขึ้นเพราะพลังเหนือธรรมชาติและไม่สามารถทำให้พวกมันเป็นไปได้

สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของความรู้ในตำนานเนื่องจากไม่มีใครสามารถหักล้างสิ่งที่เสนอมาจนถึงปัจจุบัน

การแยกที่มีอยู่ระหว่างชุมชนแรกของมนุษย์และโดดเดี่ยวที่อาจพิจารณาจากอีกชุมชนหนึ่งทำให้ความคิดที่เป็นตำนานสามารถหยั่งรากในแต่ละชุมชนในวิธีที่ต่างกัน

โดยเฉพาะมันให้ความเชื่อและการพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับปรากฏการณ์เฉพาะซึ่งอาจแตกต่างกันระหว่างแต่ละชุมชนทั่วโลก

ด้วยวิธีนี้การเกิดตำนานและเทววิทยาแรกเกิดซึ่งต่อมาจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตในสังคมและประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของแต่ละคน; อยู่ต่อไปจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะของความรู้ในตำนาน

ความรู้ที่เป็นตำนานนั้นมีลักษณะโดยการพยายามอธิบายโดยเน้นที่ชาติพันธุ์วิทยาการค้นหาสาเหตุที่เป็นผลและในทางกลับกัน การปฏิบัติจริงของกระบวนการมีความสำคัญต่อการสร้างและการรวมกระบวนการทางสังคมเข้าด้วยกัน

การได้รับการพิจารณาว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดด้านเทววิทยาหรือศาสนาและเนื่องจากการแสดงออกบางอย่างเหมาะสมในการระบุสาเหตุของกองกำลังที่เหนือกว่าและเหนือธรรมชาติ

ไสยศาสตร์และศาสนานั้นเชื่อมโยงกับความหยิ่งยโสและการกำหนดพฤติกรรมบางอย่างให้ปรากฏขึ้น

เวทย์มนตร์ยังอยู่ในความรู้ที่เป็นตำนาน มีบางอย่างที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ชายค้นพบในขณะที่เขาต้องการคำอธิบายของเขา

สิ่งนี้ทำให้เขายกระดับบางสิ่งเกินกว่าสภาพปกติของเขาและนั่นก็จะเป็นตัวกำหนดการรับรู้ทางวัฒนธรรมที่จะพัฒนาตลอดเวลาในชุมชนบ้านเกิด

แม้ความเรียบง่ายในฐานะรูปแบบของความรู้ความรู้ในตำนานให้ชุมชนและสังคมที่กำลังเติบโตมีความรู้สึกที่ดีกว่าในเรื่องการมีอยู่ของพวกเขาและลักษณะและหน้าที่ของพวกเขาในฐานะสิ่งมีชีวิตทางสังคมที่มีคุณสมบัติหลัก ๆ สูงสุด

บางทีถ้าเราไม่ได้ผ่านกระบวนการของความอยากรู้อยากเห็นและการสำรวจที่แสดงโดยความรู้ในตำนานเราจะไม่ได้ทำขั้นตอนแรกไปสู่สิ่งที่จะคิดและความรู้ที่มีเหตุผลและวิวัฒนาการของเราเป็นเผ่าพันธุ์อารยะ

ความรู้ที่เป็นตำนานในความทันสมัย

ในปัจจุบันและในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ความรู้ด้านเทพนิยายนั้นถูกค้นพบอย่างสมบูรณ์

แม้แต่ในกลุ่มสังคมและชุมชนที่ปรับตัวให้เข้ากับจังหวะของส่วนที่เหลือของโลกน้อยลงก็มีความคิดที่ไม่ผิดสมัยอยู่แล้วซึ่งทำให้สามารถปรับตัวได้ดีกว่าของสภาพแวดล้อม

ความกังวลหลักของมนุษย์ได้รับการตอบรับและสิ่งใหม่เกิดขึ้นเมื่อผู้อื่นตอบสนองปรับให้เข้ากับจังหวะของปัจจุบัน

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของเราและสัญชาตญาณพื้นฐานที่สุดต่อหน้าสิ่งที่ล้อมรอบเรา ต่อการดำรงอยู่และหน้าที่ของเราในฐานะสิ่งมีชีวิตและความสามารถของเราในการเอาชีวิตรอดได้รับคำตอบและแม้กระนั้นการพัฒนาของพวกเขาก็ไม่หยุดนิ่ง

อย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาความคิดในตำนานและความรู้ได้ซึมซับประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรม

นี่คือประจักษ์ในวิธีที่พวกเขาได้ปรับการดำรงอยู่ของพวกเขาที่ยอดเยี่ยม แต่เป็นตัวแทนฐานรากภาพและสัญลักษณ์ของพวกเขาเช่นเดียวกับการปฏิบัติและความเชื่อโชคลางของพวกเขาเพื่อสังคมปัจจุบันของตน

องค์ประกอบเหล่านี้ได้ค้นพบหนทางของพวกเขาผ่านกระบวนการของโลกาภิวัตน์ ไม่เพียง แต่จะให้ความคิดเกี่ยวกับตัวตนที่ดีขึ้น แต่ยังเพื่อขยายขอบเขต

ภาพที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวแทนของชุมชนและการดำรงอยู่หรือความเคารพกำหนดเส้นทางที่จะไปสู่โชคชะตาของมันตอนนี้สามารถเข้าหาศึกษาวิจัยและสะท้อนจากมุมมองทางวัฒนธรรมจำนวนมาก