กฎหมายสังคม: ความหมายและแนวคิดหน้าที่

สิทธิทางสังคม เป็นสาขาของกฎหมายที่เกิดขึ้นจากความต้องการในส่วนของระเบียบสถาบันเพื่อแก้ไขความขัดแย้งของพฤติกรรมมนุษย์ภายในสังคม ดังนั้นจึงเป็นชุดของกฎระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมายที่แก้ไขความขัดแย้งทางสังคม

โดยมีวัตถุประสงค์คือการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่ในชั้นเรียนทางสังคมเพื่อปกป้องผู้คนด้วยความเคารพในประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในสังคม พื้นที่ทางสังคมของกฎหมายนี้มีการกำทอนของสาธารณชนน้อยกว่าผู้อื่นเช่นกฎหมายส่วนตัวและกฎหมายมหาชน

ผลกระทบเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้อาจเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าการดำรงอยู่ของสิทธิทางสังคมมีความหมายโดยนัยในทางกฎหมายภายใน กฎหมายสังคมมักเกี่ยวข้องกับสิทธิในการทำงานและสิทธิในการประกันสังคม

การระบุนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นสาขาแรกของสิทธิทางสังคมในการพัฒนา อย่างไรก็ตามยังรวมถึงสาขาอื่น ๆ เช่นกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายการเกษตรเป็นต้น

ความหมายและแนวคิด

สิทธิทางสังคมรวมถึงหลักการและกฎหมายเหล่านั้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสั่งการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ มันเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมและการแก้ไขความขัดแย้งทางสังคมผ่านการแทรกแซงของความยุติธรรม

สิทธิทางสังคมมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ที่ไร้ประโยชน์ต่อกฎหมาย: การเลือกปฏิบัติความอยุติธรรมแรงงานการใช้อำนาจในทางที่ผิด ฯลฯ มันมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลในกรอบทางสังคม

สิทธิเหล่านี้อนุญาตให้อาศัยอยู่ในความเสมอภาคและเป็นอิสระต่อประชาชน และอื่น ๆ พวกเขารับประกันเงื่อนไขพื้นฐานและที่ขาดไม่ได้สำหรับบุคคลที่จะเพลิดเพลินไปกับชีวิตที่สง่างาม

บางคนคิดว่าสิทธิทางสังคมมีความสมเหตุสมผลจากมุมมองของผู้รับจ้าง นั่นคือพวกเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นสมาชิกของสังคมที่รับรองพวกเขาและมีผลบังคับใช้เป็นสิ่งที่โปรดปรานพวกเขาเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นสมาชิกของสังคมที่กำหนดสิทธิ์ในการครอบครองเหล่านี้

สำหรับคนอื่นความชอบธรรมของพวกเขานั้นอยู่ในสิทธิของมนุษย์และสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ในตัวเขาในฐานะมนุษย์

คุ้มครองโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

เช่นเดียวกับสิทธิทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสิทธิทางสังคมได้รับการสะท้อนและการปกป้องของพวกเขาได้รับการรับประกันในข้อตกลงระหว่างประเทศที่หลากหลายซึ่งสร้างความคุ้มครองเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในปีพ. ศ. 2483 กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและต้องการการยอมรับทั่วโลกเกี่ยวกับสิทธิทางสังคมเช่นเสรีภาพในการคิดสิทธิในการอยู่อาศัยสิทธิในอาหารและสิทธิในสุขภาพ ด้วยวิธีนี้พวกเขาพยายามยุติความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่มีอยู่

แหล่ง

สิทธิทางสังคมมีต้นกำเนิดในการปฏิวัติฝรั่งเศส ในขณะนั้นเมื่อแนวคิดของพลเมืองที่ได้รับสิทธิและภาระผูกพันปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตามในกรีซโบราณและในจักรวรรดิโรมันได้เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิประเภทนี้

ในศตวรรษที่สิบเก้ารัฐธรรมนูญส่วนใหญ่สะท้อนสิทธิทางสังคมขั้นพื้นฐานไปแล้ว เห็นได้ชัดว่ายังคงมีทางยาวไปในแง่ของสิทธิ จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีข้อตกลงบางอย่างเกี่ยวกับความสำคัญของสิทธิเหล่านี้

มันอยู่ในร่างของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปี 1948 ซึ่งในที่สุดสิทธิทางสังคมจะรวมอยู่ในขอบเขตของพวกเขา

ฟังก์ชั่น

การควบคุมทางสังคม

ภายในสังคมสมาชิกมักจะมีค่านิยมทางสังคมที่แตกต่างกันความสนใจและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน มันเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมเหล่านี้ปลูกฝังและใช้บรรทัดฐานทางสังคมที่ยอมรับได้ในหมู่สมาชิกของสังคมหรือชุมชน

การควบคุมทางสังคมมีสองประเภท: เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กฎหมายเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมสังคมที่เป็นทางการ มันเป็นทางเลือกที่พิเศษมากของการควบคุมทางสังคมในสังคมที่พัฒนาแล้วที่มีการจัดการทางการเมือง กฎหมายมีบทบาทสำคัญในการควบคุมทางสังคมในสองวิธี:

- กฎหมายกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกฎและข้อบังคับที่จำเป็นสำหรับสังคมและลงโทษพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐาน

- ระบบกฎหมายใช้กฎการควบคุมทางสังคมเหล่านี้ ตัวอย่างเช่นตำรวจจับกุมโจรพนักงานอัยการดำเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายคำพิพากษาของศาลและผู้คุมในเรือนจำ

การแก้ไขข้อขัดแย้ง

ชีวิตในสังคมเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและข้อพิพาท มันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชุมชน เมื่อคุณมีชีวิตอยู่ในสังคมปัญหาเกิดขึ้น ความขัดแย้งจะได้รับการแก้ไขผ่านกฎหมายทางสังคมที่เกี่ยวข้องหรือในศาลหากจำเป็น

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

สิทธิทางสังคมต้องเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กฎหมายอนุญาตให้เราบรรลุการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเจตนาวางแผนและชี้นำ มันมีความยืดหยุ่นที่จำเป็นที่ทำให้มันปรับได้โดยไม่มีปัญหากับสภาพสังคมที่แตกต่างกัน

หากสิทธิทางสังคมและกฎหมายโดยทั่วไปเข้มงวดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงจะไม่สามารถทำได้ หากปราศจากการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงจะมีความไม่พอใจและไม่พอใจในหมู่บุคคลและอาจนำไปสู่ความรุนแรง

กฎหมายสังคมในเม็กซิโก

การปฏิวัติเม็กซิกันได้ทิ้งมรดกที่สำคัญไว้แล้ว: รัฐธรรมนูญของเม็กซิโกในปี 1917 มันเป็นหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าและก้าวหน้าที่สุดในโลกเนื่องจากมันรวมถึงสิทธิทางสังคมโดยเฉพาะ

เม็กซิโกมีบทบาทสำคัญในการปกป้องและการยอมรับสิทธิทางสังคมแม้ว่าบางทีการเป็นรูปธรรมที่แท้จริงในสังคมเม็กซิกันก็ไม่ประสบความสำเร็จ มีบล็อกขั้นตอนของระบบกฎหมายของประเทศที่ป้องกันไม่ให้สิทธิพิเศษบางประการของสิทธิทางสังคมถูกประกัน

ด้วยเหตุนี้จึงมีความพยายามในการให้กำลังและคุณค่าเชิงบรรทัดฐานแก่รัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องสิทธิทางสังคม

มีการวิวัฒนาการที่สำคัญในเม็กซิโกในแง่ของสิทธิมนุษยชนและดังนั้นในแง่ของสิทธิทางสังคม ขณะนี้พวกเขาได้รับการพิจารณาว่าเป็นหน่วยงานกลางที่สำคัญซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่ง

ด้วยวิธีนี้จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและความแม่นยำในการปกป้องสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญยอมรับซึ่งเป็นการพิสูจน์คุณค่าของมันว่าเป็นกฎหมายพื้นฐาน

มันมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาไปสู่รูปแบบรัฐประชาธิปไตยซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นกุญแจสำคัญและมีอำนาจเด็ดขาดในการคุ้มครองและมูลค่าของสิทธิที่ได้รับการยอมรับ มันควรจะสร้างสถานะทางสังคมที่ถูกต้องในเม็กซิโก